Opinie: Laptopgebruik door studenten

Is het niet achterhaald om laptops in de collegezaal te verbieden? Met Yra van Dijk, de hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde uit Leiden, die laptops uit collegezalen bande, studeerde ik begin jaren negentig van de vorige eeuw in Amsterdam.

Weblink: Competenties in Context

Competenties in Context Hoe je leert heeft met situaties te maken: leren is contextgevoelig. Goede docenten dagen hun studenten uit actief mee te denken, zich in de stof te verdiepen. Ze sturen – maar improviseren ook. Daarbij gaat het soms om details die zo vanzelfsprekend lijken dat ze over het hoofd worden gezien. In deze …
Lees verder