Good practice: Posterpresentatie ‘Toetsen bij groepswerk’. Peter Eversmann

Om groepswerk mede op individuele basis te beoordelen zijn er naast het  monitoren van het groepsproces verschillende methoden waarbij peer- en/of self-assessment wordt ingezet. Studenten beoordelen daarbij zichzelf en/of de andere groepsleden wat betreft hun bijdrage aan (aspecten van) het groeps- proces; hun invulling van bepaalde taken die de groep moest uitvoeren; hun bijdrage aan het eindresultaat. Het oordeel van de studenten kan daarbij al dan niet anoniem  worden gegeven (medestudenten en docent weten al dan niet  wie welk oordeel heeft gegeven).

Downloaden (PDF, 557KB)