De Vierde onderwijsconferentie FGw van 3 december 2019 gemist? Kijk hier de keynote presentaties terug

Kennisplatform voor en door docenten FGw

Dit zijn de docenTENkamer-leden die hun expertise aanbieden:

De docenTENkamer is gemodelleerd naar een docentenkamer, waar docenten in en uit lopen. Ze drinken even koffie tussen de lessen door, nemen nog snel wat notities door, doen nakijkwerk. En ze maken een praatje met elkaar, vragen wat de ander heeft meegemaakt bij het lesgeven. En al pratend en discussiërend gaat het over zaken als een nieuwe lesvorm, een oplossing om een student meer bij de les te betrekken, de vraag waarom een toets heel slecht gemaakt is.

De docenTENkamer is een gemeenschap van docenten die elkaar ontmoeten en enthousiast over hun vak vertellen, over hun problemen en oplossingen. De docenTENkamer zal regelmatig bijeenkomsten organiseren. De startbijeenkomst was de Eerste Onderwijsconferentie FGw op 29 november.

Deze site is een virtuele docenTENkamer, waar alle docenten welkom zijn om over onderwijs te overleggen en vooral het soort informatie te vinden dat je van collega’s zou willen horen, als je maar de juiste personen kende met de expertise die je nodig hebt. Op de site vind je wie je waarover vragen kunt stellen. De site staat vol informatie en verwijzingen naar andere sites, en bij elk onderwerp wordt er voortdurend nieuws toegevoegd: berichten uit de media, achtergronden, kennisclips en alles waar elke docent baat bij zal hebben.

Heb je een vraag over een specifiek onderwerp, klik op de bijbehorende pagina. Daar vind je alle informatie, en leden van de docenTENkamer die je om raad kunt vragen. Is er een probleem, kwestie, uitdaging die niet via deze site beantwoord wordt, meld het dan via de knop EHBOnderwijs, eerste hulp bij onderwijs. We lossen het op.