Kennisdeling in de Praktijk: De waarde van informeel leren

Doerte Fischer.

Kennis in een organisatie wordt pas waardevol als de kennis gedeeld wordt. Het heeft weinig nut om als organisatie te roepen dat kennis gedeeld moet worden. De vraag
is hoe je kennisdeling kunt faciliteren. Wat is nodig om medewerkers te stimuleren om te gaan nadenken over hun eigen behoefte aan uitwisseling? De faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam bracht kennisdeling in de dagelijkse praktijk. Wat waren de uitgangspunten, hoe kwam het project bottum-up tot stand en hoe faciliteerde het management hierin?

[gview file=”http://docentenkamer.humanities.uva.nl/wp-content/uploads/2017/10/artikel-TVOO-sept2017.pdf”]