Onderwijsdag 2018 UvA

De Universiteit van Amsterdam organiseert op donderdag 31 mei 2018 de jaarlijkse Onderwijsdag voor iedereen binnen de UvA die betrokken is bij het onderwijs, zoals docenten, onderwijsprofessionals en studenten.

De UvA Onderwijsdag is de plek om inspirerende ideeën, projecten en praktijkvoorbeelden uit het onderwijs te delen, te bediscussiëren én vooruit te blikken op de (nabije) toekomst van het onderwijs. Dit jaar staan de thema’s student engagement en international classroom centraal.

Student engagement

Student engagement heeft als doel studenten een rijke academische en persoonlijke leeromgeving te bieden en vormt het hart van de UvA Onderwijsvisie. Het omvat dat wat de student nodig heeft om academisch succesvol te zijn, zoals uitdagend onderwijs, activerend leren en het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap.