Seminar Gebruik van video bij blended learning

Wanneer:
8 december 2016 @ 1:30 pm – 4:30 pm
2016-12-08T13:30:00+01:00
2016-12-08T16:30:00+01:00
Waar:
Surf
Moreelsepark 48
3511 EP Utrecht
Nederland
Kosten:
Gratis
Seminar Gebruik van video bij blended learning @ Surf | Utrecht | Utrecht | Nederland

Seminar Gebruik van video bij blended learning

Datum: 08 DEC 2016

Op donderdag 8 december organiseren de SIG Media & Education en de SIG Blended Learning een gezamenlijk SURFacademy-seminar over het gebruik van video bij blended learning. Je krijgt handvatten aangereikt over toepassingen van video in het onderwijs. Ook komen verschillende good practices aan de orde.

Datum
08 dec 2016
Tijdstip
13:30-16:30
Locatie
SURF, Utrecht
Kosten
Gratis
Voorkennis nodig?
Nee
Soort bijeenkomst
Seminar

Handvatten en good practices

Focus van de bijeenkomst ligt op het bieden van handvatten aan docenten en onderwijsondersteuners van toepassingen van videogebruik in het onderwijs die een stevige basis bieden bij het inrichten van blended onderwijs. Good practices van verschillende soorten toepassingen passeren de revue. Aan de orde komen onder meer didactische modellen, flipped classroom, toetsing, studentopdrachten en feedback. We wisselen af tussen plenaire presentaties van good practices en discussie en feedback daarop in kleinere groepen.

Doel van de bijeenkomst

Aan het eind van het seminar heb je een duidelijk beeld over hoe video zijn plek inneemt in blended learning en wat daarvoor benodigd is.

Programma

13:30 uur Opening en welkom
13:35 uur Korte inleidingen over video in het onderwijs (Werner Degger) en over blended learning (Bianca van der Aalst) en Video en blended learning (Hans Bronkhorst)
14:10 uur Kennismaken binnen discussiegroepen
14:15 uur Zes good practice-presentaties van de inzet van video voor blended learning, ieder tien minuten, gevolgd door reflecties in de discussiegroepen, met plenaire terugkoppeling van steeds één groep.

Video ten behoeve van:
a.    Instructie door Sjef Moling (WUR)
b.    Voorbeelden/casuïstiek door Chris Kockelkoren (Hogeschool Zuyd)
c.    Verwerking door Irene ten Haaf (HvA) via Skype

15:15 uur Pauze
15:30 uur Vervolg

Video ten behoeve van:
d.    Feedback door Pascal Haasebroek (Universiteit Leiden)
e.    Reflectie door studenten
f.    Toetsing door Robert Hulsman (AMC/UVA)

16:25 uur Afronding en afscheid van voorzitter SIG Media & Education Sylvia Moes
16.30 uur Borrel

 

Toelichting good practices
a. Practicumclips life sciences
Practica zijn essentieel in de opleidingen in de life sciences voor het aanleren van technieken en vooral voor het verkrijgen van meer inzicht in de leerstof. Docenten besteden nu vooral veel tijd aan het instrueren van de studenten over het uitvoeren van de handelingen en houden (te) weinig tijd over voor de essentiële discussie over de resultaten. Het project practicumclips life sciences van de WUR ontwikkelt videoclips die gebruikt kunnen worden voor deze instructies, waardoor de docent meer tijd over houdt voor de inhoudelijke vragen. Daarnaast stellen de clips de student in staat onderwijs op eigen snelheid, tijd en locatie tot zich te nemen.

b. Filmpjes als voorbeeld naast het “gewone” boek
Hogeschool Zuyd heeft een MOOC ontwikkeld voor de eerstejaars onderwijseenheid Logica. Hierin hebben zij materialen vanuit boeken en filmpjes gebruikt voor het overbrengen van de stof. Voor de eerstejaars studenten is dit aanvullend materiaal dat ze kunnen kijken.

c. Verwerking en toepassing van de stof door studenten
In het HvA-voorbeeld verwerken studenten de inhoud van de theorie-lijn in eigen woorden en op een eigen manier in een filmpje. Zo wordt de stof beter onthouden en begrepen.

d. Feedback kan zoveel creatiever
In dit voorbeeld bekijken studenten elkaars videopitches in een online galerij, en geven elkaar feedback aan de hand van ratings en likes. Ervaringen in Leiden, maar ook daarbuiten, laten zien dat (a) studenten worden aangespoord creatief te zijn, (b) studenten elkaar peer feedback van hoge kwaliteit geven, (c) speelse competitie studenten kan motiveren er iets bijzonders van te maken, (d) niet alleen creativiteit wordt gestimuleerd maar ook belangrijke skills kunnen worden getraind en voorzien van feedback (presenteren, interviewen, lesgeven etc).

e. Reflectie: In dit voorbeeld zetten studenten video in om terug te kijken op het leerproces tijdens het vak.

f. Consultvaardigheden in beeld: online beschouwen en beoordelen
Geneeskunde studenten maken een video-opname van een toetsgesprek met een simulatie patiënt. Zij beschouwen hun eigen opname (reflectie) en elkaars opnames (feedback) nadat zij de video op de streaming media site van de UvA hebben geplaatst. Via een online platform delen zij de videolink. De student benoemt zelf drie leerpunten in het toetsgesprek. De medestudent geeft feedback. De docent beoordeelt het gesprek en geeft feedback.

Voor wie

De bijeenkomst is bedoeld voor docenten en onderwijsondersteuners in het hoger onderwijs en mbo.