Digitaal toetsen: is jouw instelling er klaar voor?

Wanneer:
8 december 2016 @ 9:30 am – 5:00 pm
2016-12-08T09:30:00+01:00
2016-12-08T17:00:00+01:00
Waar:
Kennispoort
John F Kennedylaan 2
5612 AB Eindhoven
Nederland
Kosten:
Gratis
Digitaal toetsen: is jouw instelling er klaar voor? @ Kennispoort | Eindhoven | Noord-Brabant | Nederland

 

Digitaal toetsen: is jouw instelling er klaar voor?

van 08 DEC 2016 tot 09 DEC 2016

Wat moet je allemaal uitzoeken en doen als je met digitaal toetsen aan de slag wilt? Op 8 en 9 december a.s. organiseert SURFacademy samen met de TU/e een tweedaagse die je meeneemt in belangrijke vraagstukken die je als instelling moet adresseren om digitaal toetsen succesvol in te zetten.

Datum
08 dec 2016
09 dec 2016
Tijdstip
09:30-17:00
09:30-17:00
Locatie
Kennispoort, Eindhoven
Kosten
Gratis
Voorkennis nodig?
Nee
Soort bijeenkomst
Seminar

Opzet tweedaagse

Dag 1 staat in het teken van (grootschalige) digitale toetsafname en veiligheid. Dag 2 staan we stil bij beleid en organisatie rond digitaal toetsen, waarbij we in de middag focussen op het opzetten van toets- en vragenbanken.

Je kunt je inschrijven voor een van beide dagen of voor allebei. Op donderdagavond is het mogelijk te dineren bij de congreslocatie. Hier zijn aanvullende kosten aan verbonden.

Donderdag 8 december: Toetsafname en veiligheid

Digitale toetsafname, wat kies je: Bring Your Own Device (BYOD), Chromebook of toetstafel?
In de afgelopen jaren hebben universiteiten en hogescholen verschillende manieren uitgewerkt om grootschalige digitale toetsafname mogelijk te maken. In deze ochtend zetten we de verschillende opties op een rij en staan we stil bij de voor- en nadelen. Meer specifiek staan we stil bij verschillende oplossingen voor BYOD en belichten we de ervaringen met Chromebooks bij de Universiteit Utrecht, anderhalf jaar na introductie. Na deze ochtend heb je een goed beeld van de verschillende manieren die er zijn om grootschalig digitaal te toetsen en heb je een indruk welke voor jouw instelling relevant zijn.

Programma

9:30 uur Inloop met koffie/thee
10.00 uur Opening – Annette Peet (SURFnet)
10:05 uur De toetsafnamerevue: overzicht van verschillende manieren om digitale toetsafname te organiseren, zoals nu in het hoger onderwijs gebruikt -Michiel van Geloven (SURFnet)
10:30 uur BYOD, kan het veilig? Presentaties door Mike Baarslag (Fontys), Ludo van Meeuwen (TU/e), Martijn Meefout (Unteso)
11:15 uur Koffiepauze, inclusief discussie over veiligheid
11:30 uur Discussie met de zaal
11:45 uur Chromebooks aan de UU, 20 maanden later: lessons learned en plannen voor de toekomst
12.30 uur Lunch pauze

 

Veilig digitaal toetsen in de praktijk
Om instellingen te ondersteunen bij het veilig maken van het toetsproces heeft SURFnet samen met experts uit verschillende hogeronderwijsinstellingen het werkboek Veilig toetsen ontwikkeld. Drie instellingen hebben in de afgelopen maanden een begin gemaakt met het gebruik van het werkboek. Tijdens deze interactieve middag verneem je de ervaringen vanuit de drie instellingen en ga je zelf met het werkboek aan de slag.

Vervolg programma

13:15 uur Het werkboek Veilig toetsen – Jenny de werk (SURFnet)
13:30 uur Aan de slag met het werkboek veilig toetsen, presentatie van 3 casussen: Hans Frederik (UvA/HvA), Ludo van Meeuwen (TU/e), Monica Buijnck (Saxion)
14:15 uur Workshop veilig toetsen
16:00 uur Wrap up
16:30 uur Borrel

 

Vrijdag 9 december: Beleid en organisatie rond digitaal toetsen: van maturity scan tot itembank 

Maturity scan: is mijn instelling klaar voor digitaal toetsen?
Steeds meer instellingen zetten digitaal toetsen hoog op de agenda. Het invoeren van digitaal toetsen blijkt echter een complex veranderproces dat het hart van het onderwijs raakt en forse investeringen vraagt. Daarom ontwikkelde SURFnet het afgelopen jaar samen met 10 instellingen de handreiking Beleid voor digitaal toetsen. Inmiddels zijn verschillende instellingen hiermee aan de slag. Aanvullend op de handreiking ontwikkelt SURFnet momenteel een Maturity Scan voor Digitaal toetsen. Deze tool geeft inzicht in hoeverre instellingen of onderdelen van instellingen rijp zijn om aan de slag te gaan met digitaal toetsen. Tijdens deze ochtend presenteren we de concept-versie van de scan en kun je hiermee zelf mee aan de slag.

Programma

9:30 uur Inloop met koffie/thee
10.00 uur Beleid voor digitaal toetsen – Annette Peet (SURFnet)
10:25 uur Is jouw instelling klaar voor digitaal toetsen? Presentatie beta-versie maturity-scan – Michiel van Geloven (SURFnet)
10:45 uur Koffiepauze
11:00 uur Workshop: aan de slag met de maturity-scan
12:00 uur Wrap up
12.15 uur Lunch

 

Wat je moet weten over toets- en vragenbanken
Als er binnen een instelling digitaal getoetst wordt, dan ontstaat er al snel een digitale toets- en vragenbank. Het zorgvuldig opzetten en onderhouden van een digitale toets- en vragenbank is van grote waarde. Zo kunnen grote toets- en vragenbanken de weg openen naar formatief toetsen. Daarnaast kunnen ze bijdragen aan een sprong voorwaarts met toetskwaliteit. Ondanks evidente voordelen blijkt het in de praktijk lastig om ze op een goede manier op te zetten en te onderhouden. Tijdens deze middag leer je meer over de mogelijkheden van digitale toets- en vragenbanken en gaan we in op de voorwaarden om deze itembanken succesvol in te voeren.

Vervolg programma

 13:00 uur Itembanking, the ultimate battle? – Silvester Draaijer (VU)
13:30 uur Ervaringen met gezamenlijke toets- en vragenbanken voor Wiskunde – Hans Cuypers (TU/e))
14:00 uur Toets- en leer: een itembank van vijf hogescholen – Sander Schenk (HR)
14:30 uur Pauze
14:45 uur Itembanken, een stap vooruit – interactieve sessie
15:45 uur Waar staan we met itembanken in 2025? Silvester Draaijer (VU) en Ludo van Meeuwen (TU/e)
16:30 uur Borrel

 

Voor wie

Dit tweedaagse seminar is bedoeld voor medewerkers in het mbo, hbo en wo die zich bezighouden met (innovaties in) digitaal toetsen.