Good practice: Posterpresentatie ‘Toetsen bij groepswerk’. Peter Eversmann

Om groepswerk mede op individuele basis te beoordelen zijn er naast het  monitoren van het groepsproces verschillende methoden waarbij peer- en/of self-assessment wordt ingezet. Studenten beoordelen daarbij zichzelf en/of de andere groepsleden wat betreft hun bijdrage aan (aspecten van) het groeps- proces; hun invulling van bepaalde taken die de groep moest uitvoeren; hun bijdrage aan …
Lees verder

Good practice: Posterpresentatie The FUTURE PREP minor, an interdisciplinary program. Jacintha Scheerder

1e Onderwijsconferentie FGw. 29-11-2016. Presentatie van een interdisciplinaire minor. The FUTURE PREP minor is an interdisciplinary program in which a selected group of students work on a complex and wicked challenge commissioned by a societal partner (business, governmental or NGO). Jacintha Scheerder [gview file=”http://docentenkamer.humanities.uva.nl/wp-content/uploads/2016/12/Poster-A0_Future-NOW_20162017.pdf”]

Good practice: Posterpresentatie Informatievaardigheden in beweging. Agnes van Diepen.

Informatievaardigheid is die combinatie van competenties die iemand nodig heeft om te onderkennen wanneer hij informatie nodig heeft, en waarmee hij in staat is de benodigde informatie op te sporen, te evalueren en effectief en zorgvuldig te gebruiken. De Bibliotheek als partner bij het vormgeven van informatievaardighedenonderwijs in het curriculum [gview file=”http://docentenkamer.humanities.uva.nl/wp-content/uploads/2016/12/Poster-Informatievaardigheden-in-beweging.pdf”][gview file=”http://docentenkamer.humanities.uva.nl/wp-content/uploads/2016/12/Diepen-Agnes-van-slide-onderwijs-conferentie-fgw-29-11-16.ppt”]

Good practice: posterpresentatie Student generated content

1e Onderwijsconferentie FGw. 29-11-2016 Met het onderwijsconcept Student generated content worden studenten uitgedaagd tot dieper leren door samen met hun mede-studenten (onderwijs-)materiaal te produceren. [gview file=”http://docentenkamer.humanities.uva.nl/wp-content/uploads/2016/12/StudentGeneratedContent.pdf”]