Innovatief digitaal toetsen: de digitale duotoets

Als onderdeel van een project over innovatief digitaal toetsen hebben docenten Irene Zwiep en Piet Gerbrandy een nieuwe toetsvorm ontwikkeld, namelijk een digitale duotoets, voor het vak De Wereld van de Mens: Inleiding in de Geesteswetenschappen. Het gaat om een propedeusevak voor de vernieuwde talenstudies: Italië Studies, Scandinavië Studies en Midden-Oosten Studies. Zij werden hierin …
Lees verder

Info: Bijeenkomst over toetsing door facultair toetsdeskundigen

Bijeenkomst over toetsing door facultair toetsdeskundigen   In de aanloop naar de tentamens van eind maart, is er 2 maart een werkbijeenkomst Toetsing. Samen met de toetsdeskundigen van de FGw kunnen docenten werken aan de verbetering van hun toets of tentamen. De vragen van docenten staan centraal. We bekijken elkaars toetsen en vragen ons bijvoorbeeld af:  …
Lees verder

Weblink: Alle aspecten van toetsen op een site

De keuze voor de juiste toetsvorm wordt bepaald door de leerdoelen (beoogde leerresultaten) van de onderwijseenheid. Ook zijn de leerdoelen bepalend bij het kiezen van leer- en onderwijsactiviteiten. In leerdoelen komt in de eerste plaats het niveau van denken en handelen naar voren. Daarnaast speelt de context een belangrijke rol. De aard van de leerdoelen …
Lees verder

Informatie: Innovatieve toetsing – ICT en Video in het onderwijs – Universiteit van Amsterdam

ICT en Video in het onderwijs Innovatieve toetsing  (Grassrootsprogramma FGw) Trefwoorden: digitaal toetsen Docenten FGw gebruiken digitaal toetsen momenteel vooral voor formatieve doeleinden. Een klein aantal docenten gebruikt echter ook de digitale vorm voor summatieve doeleinden. Kenmerkend voor het huidige gebruik van digitale toetsen is dat deze alleen worden gebruikt voor de afname zelf (en …
Lees verder