Hoe motiveer jij als docent? Doe (de test) maar!

Als voorbereiding voor de Derde Onderwijsconferentie FGw over motivatie: Hoe motiveer jij als docent? Doe (de test) maar! Les geven, onderzoeksprojecten uitschrijven, artikelen reviseren, studenten begeleiden, administratie opvolgen … niet voor alle taken zijn we even gemotiveerd. Jouw motivatie om je dagelijks in te spannen op de universiteit hangt niet enkel samen met jouw jobtevredenheid …
Lees verder

DocenTENkamerlezing Suzanne Adema over haar ervaringen met Canvas

LET OP: Gewijzigde aanvangstijd: 16:00 uur In september 2018 zal de UvA overstappen van Blackboard naar een nieuwe Digitale Leeromgeving (DLO): Canvas. Canvas heeft een heldere, intuïtieve interface, en het kan eenvoudig worden ingezet voor zelfstudie en blended learning. Het komende halfjaar zullen er cursussen en online trainingen zijn waarmee docenten kunnen oefenen met het …
Lees verder

Raadpleging UB: Nieuwe locatie UB Binnenstadscampus

Nieuwe locatie UB Binnenstadscampus De nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) komt naar de Binnenstadscampus. Het zal voorzien in de collecties van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), studieplekken en voorzieningen voor onderwijs, onderzoek en ontmoeting. Er zijn twee scenario’s: de UB gesitueerd op het Binnengasthuisterrein en de UB gesitueerd in de Oudemanhuispoort. Om tot een juiste locatiekeuze voor …
Lees verder

Checklist of de onderzoeksvraag van studenten bruikbaar is. (English)

De checklist literatuur onderzoek is opgesteld als hand-out bij een scriptiehandleiding bij Europese Studies als hulpmiddel voor het schrijven van kwalitatief goede scriptievoorstellen. Het kan studenten helpen zicht te krijgen op verschillende informatiebehoeften die kunnen ontstaan bij het doen van onderzoek. De checklist doet suggesties voor verschillende typen literatuuronderzoek en geeft tips voor het uitvoeren …
Lees verder

Ondersteuning UB bij informatievaardigheden onderwijs

De Bibliotheek ondersteunt het onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam in de eerste plaats met het onderhouden van een collectie wetenschappelijke literatuur. Om studenten te helpen vaardigheden te ontwikkelen die ze in staat stellen degelijk literatuur- en bronnenonderzoek te doen, bieden informatiespecialisten (ook  wel vakreferenten) docenten ondersteuning bij het onderwijs op het gebied van Informatievaardigheden. …
Lees verder

Grassrootprogramma Student Generated Content

ICTO zoekt docenten! Voor het grassrootprogramma Student Generated Content Leren door te maken. Met het onderwijsconcept Student Generated Content worden studenten uitgedaagd tot dieper leren door samen met hun mede-studenten (onderwijs-)materiaal te produceren. Waarom Student Generated Content? Het maken van materiaal stimuleert het dieper leren van studenten, levert meer diversiteit in werk- en toetsvormen en genereert binding …
Lees verder

Innovatief digitaal toetsen: de digitale duotoets

Als onderdeel van een project over innovatief digitaal toetsen hebben docenten Irene Zwiep en Piet Gerbrandy een nieuwe toetsvorm ontwikkeld, namelijk een digitale duotoets, voor het vak De Wereld van de Mens: Inleiding in de Geesteswetenschappen. Het gaat om een propedeusevak voor de vernieuwde talenstudies: Italië Studies, Scandinavië Studies en Midden-Oosten Studies. Zij werden hierin …
Lees verder

Info: Bijeenkomst over toetsing door facultair toetsdeskundigen

Bijeenkomst over toetsing door facultair toetsdeskundigen   In de aanloop naar de tentamens van eind maart, is er 2 maart een werkbijeenkomst Toetsing. Samen met de toetsdeskundigen van de FGw kunnen docenten werken aan de verbetering van hun toets of tentamen. De vragen van docenten staan centraal. We bekijken elkaars toetsen en vragen ons bijvoorbeeld af:  …
Lees verder

Good practice: Posterpresentatie Informatievaardigheden in beweging. Agnes van Diepen.

Informatievaardigheid is die combinatie van competenties die iemand nodig heeft om te onderkennen wanneer hij informatie nodig heeft, en waarmee hij in staat is de benodigde informatie op te sporen, te evalueren en effectief en zorgvuldig te gebruiken. De Bibliotheek als partner bij het vormgeven van informatievaardighedenonderwijs in het curriculum [gview file=”http://docentenkamer.humanities.uva.nl/wp-content/uploads/2016/12/Poster-Informatievaardigheden-in-beweging.pdf”][gview file=”http://docentenkamer.humanities.uva.nl/wp-content/uploads/2016/12/Diepen-Agnes-van-slide-onderwijs-conferentie-fgw-29-11-16.ppt”]

Informatie: Kennisdeling in de toekomst van FGw

Hoe zal de kennisdeling in de toekomst van de Faculteit der Geesteswetenschappen er uit gaan zien? In een brainstormsessie zijn onderwijsdeskundigen uit alle afdelingen van de faculteit hierover gaan filosoferen.

Informatie: Professionele ontwikkeling Wetenschappelijk Personeel

De FGw hecht grote waarde aan de ontwikkeling van haar medewerkers. Voor het WP heeft de faculteit voor het komende jaar het volgende programma samengesteld: Facultair introductieprogramma; Inwerkprogramma nieuwe docenten; BKO; Community of Practice voor docenten; Community of Practice voor doorstroom vrouwen; Workshop Time Management; Mindfulness trainingen; Brede inzetbaarheid; Intervisie senior onderzoekers; Professionele ontwikkeling UD’s; docenTENkamer; …
Lees verder

Projecten: Informatie over het BA-innovatieprogramma CoH FGw UvA 2016-2020

Informatie over het BA-innovatieprogramma CoH FGw UvA 2016-2020. Het BA-innovatieprogramma is een programma van het College of Humanities (CoH) van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. In dit programma worden projecten gericht op docentdeskundigheid, onderwijskwaliteit en curriculumvernieuwing uitgevoerd door het CoH in samenwerking met de Graduate School of Humanities (GSH), de afdeling Onderwijs, de afdeling Personeel en Organisatie en het Team ICT in het onderwijs. …
Lees verder