Weblink: Competenties in Context

image

Competenties in Context

Hoe je leert heeft met situaties te maken: leren is contextgevoelig. Goede docenten dagen hun studenten uit actief mee te denken, zich in de stof te verdiepen. Ze sturen – maar improviseren ook. Daarbij gaat het soms om details die zo vanzelfsprekend lijken dat ze over het hoofd worden gezien. In deze site gaan wij op zoek naar dat extra ‘je ne sais quoi’ dat een ervaren, gedreven docent onderscheidt van minder ervaren collega’s.

image

De praktijk als uitgangspunt

We gaan uit van de praktijk nu. Het idee is om de lijst met docentcompetenties die de UvA hanteert handen en voeten te geven door in te zoemen op wat docenten doen in specifieke onderwijssituaties. Hiervoor gebruiken we video fragmenten uit verschillende typen colleges. In de begeleidende teksten kijken wij ook naar ‘details’ als kijken, lachen, pauzeren, wisselingen van toon, stemgebruik en lichaamstaal.

image

Wat zeggen ervaren docenten?

In interviews laten wij de betrokken docenten aan het woord over hun ervaringen met het les geven aan (grote) groepen studenten. Wat vinden zij belangrijk, waar putten zij hun motivatie uit, hoe bereiden ze voor, wat hebben zij in de loop der jaren geleerd te doen of te laten (do’s & dont’s); wat verandert er in het/hun onderwijs, enzovoorts

Deze site is bedoeld voor nieuwe docenten aan de UvA die een BKO-traject volgen en alle anderen die hun didaktisch repertoire willen uitbreiden of in het algemeen hun onderwijs willen verbeteren.

Competenties in Context.

Source: Competenties in Context