Canvas wordt de nieuwe digitale leeromgeving voor UvA en VU

Canvas wordt de nieuwe digitale leeromgeving voor UvA en VU

Canvas is de winnaar van de aanbesteding voor een nieuwe digitale leeromgeving (DLO) voor de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Vooral op de criteria gebruiksvriendelijkheid, innovatie, en flexibele inrichting scoorde Canvas goed. De nieuwe DLO biedt veel mogelijkheden om het onderwijs (inter)actiever en aantrekkelijker te maken. In 2017 werkt ICTS samen met de faculteiten, en docenten en studenten aan de inrichting.

Voordelen nieuwe DLO
De nieuwe digitale leeromgeving heeft diverse voordelen. Door de grote gebruiksvriendelijkheid is het bijvoorbeeld makkelijk cursussen in te richten en ingeleverde opdrachten te reviewen. Ook is de nieuwe DLO goed te gebruiken via laptop, mobiele telefoon en tablet. Voor docenten is er bovendien een centrale opslag voor studiematerialen zodat deze makkelijk in verschillende cursussen gebruikt kunnen worden.

Kern met basisdiensten en schil met extra tools
De nieuwe digitale leeromgeving kent een flexibele inrichting, licht Mariëlle van Staalen, projectleider DLO, toe. ‘Hierdoor kunnen we de DLO per faculteit of opleiding goed afstemmen op de wensen en behoeften van docenten en studenten. De kern van de DLO biedt een set basisdiensten. In de zogenaamde schil daaromheen kunnen faculteiten/opleidingen diensten en tools toevoegen – die belangrijk zijn voor hun specifieke onderwijs. Bij talenstudies kunnen dat bijvoorbeeld audiotools zijn om uitspraak te oefenen, en bij scheikunde applicaties om proeven af te lezen.’

Samen keuzes maken voor de inrichting
‘In 2017 gaan we in overleg met onderwijs- en opleidingsdirecteuren, docenten, studenten en onderwijsondersteuners keuzes maken voor de inrichting van de kern en schil, en de grafische interface. Voor studenten is het belangrijk dat die interface bij alle opleidingen en vakken zoveel mogelijk hetzelfde is.’

Gezamenlijke aanbesteding met VU
Vanwege de diverse gezamenlijke opleidingen deden UvA en VU de aanbesteding samen. Zo kunnen studenten van UvA/VU-opleidingen straks overal in dezelfde digitale leeromgeving werken en altijd over al hun onderwijsmateriaal beschikken. Vijf leveranciers schreven zich in. Drie voldeden niet aan de minimale eisen en vielen direct af. Voor de twee overgebleven leveranciers vonden gebruikerstesten plaats. Canvas kwam als beste uit de bus. Er is een contract gesloten voor vijf jaar met een jaarlijkse mogelijkheid tot verlenging.

Video: Studenten en docenten die betrokken waren bij de aanbesteding aan het woord over hetaanbestedingsproces en hun verwachtingen van de nieuwe digitale leeromgeving.

In Nederland gaat vanaf maart 2017 ook de TU Eindhoven Canvas gebruiken. In het buitenland werken diverse vooraanstaande universiteiten, zoals de University of Chicago en Columbia University met Canvas. Wereldwijd ondersteunt Canvas de leerervaring van meer dan 20 miljoen gebruikers.

 Ga naar de site