Onderwijsdag

Onderwijsdag

Inspiring Generations

De Universiteit van Amsterdam organiseert woensdag, 31 mei 2017 voor het eerst een Onderwijsdag voor iedereen binnen de UvA die betrokken is bij het onderwijs, zoals docenten, onderwijsprofessionals en studenten. Aanleiding tot deze dag is de actualisering van de onderwijsvisie van de UvA en de wens om kennisdeling te stimuleren.

Onderwijsdag

Foto: Teska Overbeeke

De UvA Onderwijsdag is de plek voor UvA-docenten om inspirerende ideeën, projecten en praktijkvoorbeelden uit het onderwijs te delen, te bediscussiëren én vooruit te blikken op de (nabije) toekomst van het onderwijs. De UvA Onderwijsdag 2017 is de start van een traditie en zal elk jaar in het voorjaar plaatsvinden.

Programma

De dag bestaat uit een gevarieerd middagprogramma, ontwikkeld in samenspraak met docenten uit alle faculteiten van de UvA en studenten van de Centrale Studentenraad.

Na de opening start de Onderwijsdag met een plenair gedeelte waarin vier actuele thema’s uit het UvA Onderwijs worden gepresenteerd in de vorm van TED talks. Daarna zijn er twee rondes met parallelsessies van een uur die aansluiten op deze vier thema’s. De sessies bestaan uit verschillende formats zoals workshops, korte lezingen & discussie of paneldiscussies.
De invulling van deze sessies is opgehaald bij docenten binnen de UvA via een call for proposals. De dag wordt afgesloten met een interactief plenair gedeelte en een borrel.

De voertaal van de conferentie is Engels.

Datum en locatie

  • Woensdag 31 mei 2017
  • Locaties: Compagnietheater, Kloveniersburgwal 50 en Bushuis/Oost-Indisch Huis, Kloveniersburgwal 48
  • Tijd: 12.00 – 18.00 uur
  • Deelname: gratis
  • Voertaal: Engels

Vragen?

educationday@uva.nl

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich via onderstaande link aanmelden voor het plenaire gedeelte en de sessies van de UvA Onderwijsdag.

http://www.uva.nl/onderwijs/onderwijskwaliteit/onderwijsdag/onderwijsdag.html