Nieuwsbericht: Nieuwe digitale leeromgeving van de UvA nadert met rasse schreden! – ICT in het Onderwijs – FGw

Na een zorgvuldig proces van bijna twee jaar, waarbij een brede vertegenwoordiging UvA-docenten, -studenten en andere medewerkers betrokken zijn geweest, weten we eind november 2016 wat onze nieuwe digitale leeromgeving zal zijn. Naar verwachting zal een deel van het onderwijs vanaf september 2017 werken met het nieuwe digitale leerplatform. Een mooi vooruitzicht!

Voorbereiding

De werkgroep Toekomstige Elektronische Leeromgeving (TEL) heeft haar opdracht in april 2016 afgerond met het opleveren van het programma van eisen. De projectgroep Aanbesteding DLO UvA – bestaande uit een stuurgroep met een brede onderwijsvertegenwoordiging en vertegenwoordigers vanuit ICTS en Inkoop – hebben daarna het traject begeleid.
Het programma van eisen (PvE), een van de belangrijkste ingrediënten voor het selecteren en aankopen (aanbesteden) van het nieuwe leerplatform, is vervolgens samengevoegd met het PvE van de VU . De aanbesteding gebeurt in gezamenlijkheid met de VU, vanwege gezamenlijke bèta-opleidingen. Zo is het voor docenten en studenten van de UvA en VU mogelijk om in hetzelfde leerplatform op een consistente en laagdrempelige manier samen te kunnen werken.

Aanbesteding en offerte

De set van aanbestedingsdocumenten is op 6 juli jl. gepubliceerd; de inschrijftermijn gold tot 24 augustus. Vijf partijen hebben uiteindelijk een offerte ingediend. Na beoordeling op de eisen zijn drie partijen afgevallen Twee partijen, gaan door naar de gebruikerstest. Op een later moment kunnen we toelichting geven op de uitkomst, dat is nu in verband met de bezwaarperiode van de aanbestedingsprocedure nog niet mogelijk.

Bekendmaking nieuw leerplatform

Als alles volgens plan verloopt kunnen we voor 1 december openbaar maken welk leerplatform we de komende jaren in het onderwijs gaan gebruiken. Het zal in ieder geval een platform zijn waarin de docent op vrij eenvoudige wijze zijn of haar onderwijs vorm kan geven door te kiezen voor een toegesneden set van tools, die naar wens uitgebreid kan worden. Voor studenten zal het een platform zijn met een heldere consistente opbouw en die goed op een mobiele telefoon werkt.

Overgang naar nieuwe DLO

Sinds eind augustus 2016 wordt er voorzichtig een start gemaakt met de voorbereidingen van de overgang naar de nieuwe DLO; Bij dit proces zullen de faculteiten ook betrokken worden, zodat de opzet van het implementatietraject helder is. Tot september 2017 hebben we echt nodig om alle voorbereidingen te treffen zodat de DLO door docenten en studenten als een aangename verandering in het onderwijs wordt ervaren. Waar we bijvoorbeeld mee aan de slag gaan:

  • Het bepalen van inrichtingskeuzes.
  • Het opleiden van ondersteuners en docenten.
  • Bekijken welk onderwijsmateriaal verhuisd moet worden.
  • Aanpassen van koppelingen met administratieve systemen.
  • Onderzoeken en besluiten welke extra onderwijskundige tools faculteiten of opleidingen wensen.
  • En niet onbelangrijk: er zal een besluit genomen dienen te worden hoe en wanneer de overgang naar het nieuwe platform tot stand komt.

Meer informatie

Ben je benieuwd wat de visie van de UvA is op de DLO in het onderwijs? Of ben je nieuwsgierig naar de verschillende wensen van docenten en studenten van een moderne DLO? Het rapport en nog veel meer informatie en inspiratie betreffende de nieuwe UvA DLO is hier te vinden: uva.nl/tel.

Nieuwe digitale leeromgeving van de UvA nadert met rasse schreden! – ICT in het Onderwijs – FGw.

Source: Nieuwe digitale leeromgeving van de UvA nadert met rasse schreden! – ICT in het Onderwijs – FGw