Recensie: Onderzoeksintensief onderwijs? De zoveelste onderwijsvernieuwing?

Onderzoeksintensief onderwijs? Is dit de zoveelste onderwijsvernieuwing? Verslag van een workshop.

3 mei 2016 Hoe zorg je dat onderzoek en onderwijs niet als aparte eilanden worden gezien? Hoe betrek je studenten bij het onderwijs? Hoe stoom je de faculteit klaar voor onderzoeksintensief onderwijs?

Je laat er een rapport over schrijven (inmiddels onderdeel van het Facultair Strategisch Plan), of nog beter, je laat de beroemde expert in dit veld Mick Healey op 15 april 2016 een workshop geven aan geïnteresseerden en toekomstige uitvoerders: van afdelingsvoorzitters, opleidingsdirecteuren, docenten tot en met studenten.

Wie Mick Healey enthousiast hoort vertellen over onderzoeksintensief onderwijs vraagt zich maar één ding af: waarom zijn we hier niet veel eerder aan begonnen? We kennen het wel: in het derde jaar van de BA en in de MA betrekken docenten studenten bij hun onderzoek, en doen studenten onderzoeksprojecten. Maar een van de uitdagende stellingen van Healey is: “geef studenten in het eerste semester van de propedeuse dit soort onderwijs”.

Moet alles radicaal anders?

Ja en nee. Ja, er moeten een aantal vooroordelen de wereld uit: onderzoek en onderwijs als gescheiden werelden, studenten als passieve consument,  onderzoek van studenten alleen als proeftuin, docenten als lesboeren. Nee, als die vooroordelen verdwenen zijn, zijn vakken met behulp van de beproefde voorbeelden van Mick Healey eenvoudig onderzoeksintensief te maken.

Studenten worden niet gemaakt tot onderzoekers

Nee, ze zijn het al. Juist in het eerste semester zijn ze nieuwsgierig, hebben talloze ideeën en vele vragen. Laat hen daarmee aan de slag gaan, en al doende te ervaren wat goede en minder goede onderzoeksmethodes zijn, wat binnen het vakgebied wel/niet te onderzoeken valt. Overval studenten niet met ladingen kennis en zo-hoort-het, want dat maakt hen kopschuw. Koester hun nieuwsgierigheid, dat maakt hen hongerig naar kennis. Onderzoeksintensief onderwijs is niet alleen noodzakelijk voor studenten die een wetenschappelijke carrière nastreven.

Is er maar één type onderzoeksintensief onderwijs?

Nee, Healey schetst via talloze best practices uit de hele wereld een heel divers beeld. Studenten zijn afwisselend toehoorders en deelnemers. Soms staat de kennis voorop, soms het leren van onderzoeksprocessen. Het ene vak wordt gecoördineerd door docenten, het andere door studenten.

Geen uitzondering maar regel

Er worden binnen de FGw al onderzoeksintensieve cursussen gegeven. Het zijn vaak deze vakken die studenten het meest waarderen, omdat ze er worden uitgedaagd en serieus worden genomen als lid van de academische gemeenschap. En voor docenten zijn het de leukste vakken om te doceren. Wat Mick Healey duidelijk maakt is dat zulke vakken niet de uitzondering moeten zijn, maar de regel.
Gerwin van der Pol

Verder lezen:

Source: Onderzoeksintensief onderwijs? – Faculteit der Geesteswetenschappen – Universiteit van Amsterdam