Videoverslag: https://webcolleges.uva.nl/Mediasite/Play/67e67f51c02042bc8f01aa472a666db41d

Voor wie te druk was met lesgeven of vergaderen: de succesvolle Tweede Onderwijsconferentie FGw is  nu terug te kijken op video.

Op verschillende manieren kwam in deze door de DocenTENkamer georganiseerde conferentie aan de orde hoe docenten een balans moeten/kunnen vinden tussen de taken van leraar, begeleider en/of hulpverlener. Gastvrouw namens de DocenTENkamer  was Maartje Stols-Witlox. Karen Maex opende de middag. Daarna waren drie TED-talks van studieadviseur Yvonne Saal, studentendecaan Claudia Fluggen en studentenarts Peter Vonk, die elk vanuit hun praktijkervaring tot nuttige tips kwamen. Twee studentleden van de FSR presenteerden hun onderzoek over de obstakels die studenten FGw ervaren. Na de pauze was er een erg levendige panel-zaal discussie, geleid door Lucy Wenting, waar men tot een heldere stelling probeerde te komen over hoe ver moet je gaan in je hulp aan studenten (tip: bescherm jezelf, maar wees aardig), wiens verantwoordelijkheid is het, en wat is het beleid van de UvA in dezen?
Carlos Reijnen sloot de middag af.

 

 

Tweede Onderwijsconferentie FGw

Dinsdag 28 november 2017, 14.00 uur

Docent: leraar, begeleider en/of hulpverlener?

 

De FGw onderwijsconferentie 2017 stelt de vraag hoe we een goede balans vinden tussen flexibel meedenken met studenten die bijzondere aandacht vragen, en de eisen die universitair onderwijs aan ons stelt.

Dit is een actueel thema: de studentenpopulatie is de afgelopen decennia in allerlei opzichten meer divers geworden. Aan de FGw studeren mensen met een steeds gevarieerdere vooropleiding. Daarnaast is er een groeiende groep studenten die om uiteenlopende redenen bijzondere aandacht vraagt, bijvoorbeeld vanwege dyslexie, lichamelijke beperkingen of psychische problemen.

Wellicht is het tijd dat docenten zich opnieuw oriënteren op hun rol: waar liggen de grenzen van de taak van een docent? Hoe flexibel kan en moet je zijn? Bij wie vraag je om hulp als je te maken hebt met studenten die om bijzondere ondersteuning vragen?

De FGw onderwijsconferentie 2017 wordt een middag waar deze problematiek van verschillende kanten wordt belicht. We hebben een interactief programma samengesteld vol tips en ideeën, en met uitgebreide gelegenheid om samen te discussiëren over de rol van de docent als leraar, begeleider en/of hulpverlener.