Docentenkamerlezing. Amos van Gelderen: Van Toetsen en Blazen; de kunst van het maken van zinvolle toetsen.

DocenTENkamer en de toetsdeskundigen (FGW) organiseren de volgende lezing. Iedereen van harte welkom!

 

Plaats en tijd:      Dinsdag 12 december: 16:00 uur, Universiteitstheater, 3.01 (Nieuwe Doelenstraat 16)

 

Titel:                      Van Toetsen en Blazen; de kunst van het maken van zinvolle toetsen.

 

Spreker:                Amos van Gelderen.

                             

Amos van Gelderen (1953) is senior-onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij lector ‘Taalverwerving en taalontwikkeling’ bij Hogeschool Rotterdam. Zijn belangstelling richt zich op taalonderwijs en taalleerprocessen in eerste, tweede en vreemde talen en de vaardigheden in spreken, schrijven en lezen.

 

Inhoud:

Vanuit zijn uitgebreide ervaring als onderzoeker van taalonderwijs en de leerprocessen die daarbij een rol spelen gaat van Gelderen nader in op het construeren van toetsen die de betrokkenen op zinvolle wijze inzicht kunnen geven in de resultaten van het onderwijs en de verkregen competenties van studenten. Daarbij zal met name ook aandacht worden geschonken aan de wenselijkheid, de praktijk en de (on)mogelijkheden van nadere analyse van toets-resultaten met het oog op verbetering van niet alleen de toetsen zelf maar ook van het onderwijs.

 

Nog een citaat mbt een onderzoek van Van Gelderen:

Veel hogescholen en universiteiten maken gebruik van een taaltoets voor eerstejaars als onderdeel van beleid dat gericht is op verbetering van hun schrijfvaardigheid. Meestal richten deze taaltoetsen zich op kennis van spelling en grammatica. Heleen Lieve en Amos van Gelderen gingen na in hoeverre een dergelijke toets, […], voldoende betrouwbaar en valide is voor dit doel. De resultaten maken duidelijk dat de gebruikte taaltoets niet betrouwbaar is als instrument voor de meting van spelling en grammatica”. (bron: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/pub/zijn-taaltoetsen-bruikbaar-voor-het-verbetere/a45c9da3-8956-4940-94e9-6008d75c296a/)