Opinie: Een 9 is geen 9 meer | advalvas

De kwaliteit van masterscripties van topstudenten bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit is in vijftien jaar tijd sterk gedaald. Dat blijkt uit eigen onderzoek van Advalvas.

27 doctoraal- en masterscripties uit de periode 1998-2014 (in die periode is de bama-structuur ingevoerd en de studiedruk opgevoerd) die alle indertijd een 9 of hoger scoorden, zijn opnieuw door hoogleraren beoordeeld.

Hoe recenter de scriptie, hoe lager het nieuwe cijfer

De drie emeritus hoogleraren, niet aan de VU verbonden, beoordeelden elk 9 scripties op hun eigen vakgebied (kunstgeschiedenis, geschiedenis en Engels). Hun beoordelingen kwamen op hetzelfde neer: hoe recenter de scriptie, hoe lager het nieuwe cijfer. De negen scripties van na 2009 scoorden gemiddeld slechts een 6,6. De hoogleraren kenden het oorspronkelijke cijfer (minimaal een 9) niet. De scripties waren bovendien geanonimiseerd en tijdloos gemaakt.

Aanleiding voor het onderzoek
Critici van het huidige onderwijsbeleid klagen al langer dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit is gegaan, onder andere wijzend op de financiering die achterblijft bij de groeiende studentenaantallen. Advalvas wilde onderzoeken wat daar van waar is, en nam de scripties als maat: immers, of het nu 1998 of 2016 is, de kwaliteit van een scriptie moet elk jaar minstens even hoog zijn. Met de resultaten van dit Advalvas-scriptieonderzoek lijkt de kritiek op het onderwijsbeleid in ieder geval deels bevestigd te worden.

Decaan: ‘Wij zien dit als een pilot’
VU-hoogleraar onderwijskunde Martijn Meeter noemt de steekproef “indrukwekkend en wetenschappelijk”.  Lieven Decock, portefeuillehouder onderwijs bij Geesteswetenschappen: “De onderzochte scripties zijn van de mensen die de besten van hun generatie zijn. Dat kan betekenen dat we kwaliteiten van de meest beloftevolle intellecten niet meer volledig benutten.” Michel ter Hark, decaan van Geesteswetenschappen: “Er is een verschil in de becijfering door de emeriti en die van onze eigen docenten indertijd. Wij zien dit echter als een pilot en niet een groot onderzoek. Het is dan ook afwachten of en welke maatregelen er genomen moeten worden.”

Lees hier het hele onderzoeksverhaal, en de reacties van VU-onderwijsdeskundigen.

Een 9 is geen 9 meer | advalvas.

Source: Een 9 is geen 9 meer | advalvas