Good practice: Posterpresentatie ‘Toetsen bij groepswerk’. Peter Eversmann

Om groepswerk mede op individuele basis te beoordelen zijn er naast het  monitoren van het groepsproces verschillende methoden waarbij peer- en/of self-assessment wordt ingezet. Studenten beoordelen daarbij zichzelf en/of de andere groepsleden wat betreft hun bijdrage aan (aspecten van) het groeps- proces; hun invulling van bepaalde taken die de groep moest uitvoeren; hun bijdrage aan het eindresultaat. Het oordeel van de studenten kan daarbij al dan niet anoniem  worden gegeven (medestudenten en docent weten al dan niet  wie welk oordeel heeft gegeven).[gview file=”http://docentenkamer.humanities.uva.nl/wp-content/uploads/2016/12/Poster-Groepsbeoordelingen.pdf”]