Informatie: Innovatieve toetsing – ICT en Video in het onderwijs – Universiteit van Amsterdam

ICT en Video in het onderwijs

Innovatieve toetsing

 (Grassrootsprogramma FGw)

Trefwoorden: digitaal toetsen

Docenten FGw gebruiken digitaal toetsen momenteel vooral voor formatieve doeleinden. Een klein aantal docenten gebruikt echter ook de digitale vorm voor summatieve doeleinden. Kenmerkend voor het huidige gebruik van digitale toetsen is dat deze alleen worden gebruikt voor de afname zelf (en niet bijvoorbeeld voor het scoren van essayvragen zoals met rubrics) en dat deze afname beperkt is tot louter multiple choice vragen. De huidige situatie (papier) wordt daarmee vervangen door een digitale variant. Louter overgaan van papier naar digitaal laat echter juist de meerwaarde die digitaal toetsen kan bieden voor de Geesteswetenschappen onbenut.

Er zijn echter innovatieve vormen van toetsing die juist door de inzet van digitale middelen gebruikt kunnen worden. Hierbij valt te denken aan vraagvormen die met papieren toetsen niet mogelijk zijn, zoals pulldown menu’s of drag & drop vragen. Daarnaast is natuurlijk het gebruik van multimedia (video en audio) mogelijk met het gebruik van digitale toetsen.

Het huidige projectvoorstel moet dienen als stimulans voor docenten om gebruik te maken van innovatieve toetsvormen binnen hun onderwijs. De inzet van deze toetsvormen moet uiteindelijk resulteren in:

  • Een bredere combinatie van toetsvormen
  • Een werkreductie bij docenten

 

Gepubliceerd door  ODG

24 november 2014

Innovatieve toetsing – ICT en Video in het onderwijs – Universiteit van Amsterdam.

Source: Innovatieve toetsing – ICT en Video in het onderwijs – Universiteit van Amsterdam