Informatie: Toetsdeskundigen – Faculteit der Geesteswetenschappen – Universiteit van Amsterdam

Toetsdeskundigen

In 2014 heeft de Faculteit der Geesteswetenschappen drie toetsdeskundigen aangesteld om de kwaliteit van het toetsen binnen de faculteit te verbeteren en te waarborgen.

De toetsdeskundigen verspreiden de expertise over toetsen langs verschillende wegen.

  • Vraagbaak: docenten kunnen vragen stellen over toetsen.
  • Scholing: de toetsdeskundigen scholen zichzelf verder en organiseren bijeenkomsten, zoals nascholingsmiddagen.
  • Website: een overzicht van nuttige informatie en links.
  • Nieuwsbrief: berichten over toetsen in de facultaire nieuwsbrief (zie verwijzingen hieronder)

Toetsdeskundigen – Faculteit der Geesteswetenschappen – Universiteit van Amsterdam.

Source: Toetsdeskundigen – Faculteit der Geesteswetenschappen – Universiteit van Amsterdam