Informatie: Kennisdeling in de toekomst van FGw

Home – Faculteit der Geesteswetenschappen – Universiteit van Amsterdam.

Hoe zal de kennisdeling in de toekomst van de Faculteit der Geesteswetenschappen er uit gaan zien? In een brainstormsessie zijn onderwijsdeskundigen uit alle afdelingen van de faculteit hierover gaan filosoferen. Een verslag van de bijeenkomst van 28 april 2016. (hieruit is o.a. de DocenTENkamer voortgekomen)

Source: Home – Faculteit der Geesteswetenschappen – Universiteit van Amsterdam