Innovatief digitaal toetsen: de digitale duotoets

Als onderdeel van een project over innovatief digitaal toetsen hebben docenten Irene Zwiep en Piet Gerbrandy een nieuwe toetsvorm ontwikkeld, namelijk een digitale duotoets, voor het vak De Wereld van de Mens: Inleiding in de Geesteswetenschappen. Het gaat om een propedeusevak voor de vernieuwde talenstudies: Italië Studies, Scandinavië Studies en Midden-Oosten Studies. Zij werden hierin ondersteund door Myrthe Bil (ICTO) en Hannah Kousbroek (toetsdeskundige).

De docenten wilden toetsen of de studenten in staat waren om een literaire analyse uit te voeren, en of ze daarin samen konden werken. Er werd besloten om ze een essayvraag te laten beantwoorden in koppeltjes: twee studenten per computer. Door deze toets af te nemen in een van de digitale toetszalen van de UvA kon het samenwerkingsproces worden gemonitord en kon het internet worden afgezet om plagiaat te voorkomen. Het nakijken ging ook digitaal, via een speciaal daarvoor ontwikkeld beoordelingsformulier in Turnitin.

Het is lastig om een groepsproduct te beoordelen omdat de mate van bijdrage ongelijk kan zijn, iets waar de docent niet altijd zicht op heeft. Om dit soort ‘meeliftgedrag’ te voorkomen mochten de studenten van tevoren aangeven met wie ze tijdens de toets wilden samenwerken. Daardoor werd er een verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd: onvoorbereid de toets ingaan zou betekenen dat ze hun partner in een vervelende positie zouden zetten.

Verder wisten de studenten al van tevoren dat ze na afloop van de toets individueel een kort commentaar konden invoeren over het samenwerkingsproces. Op basis hiervan kon de docent besluiten om het cijfer aan te passen op de individuele bijdrage van de student. Dit bleek maar een enkele keer nodig te zijn: over het algemeen was het commentaar zeer positief. Sommige studenten bedankten de docenten zelfs voor de gezellige en leerzame toets.

Na afloop van de toets waren de docenten zeer tevreden met het experiment. Mochten er meer docenten zijn die een duotoets (of een andere digitale toetsvorm) willen uitproberen in hun vak, dan kunnen zij contact opnemen met ICTO (digitoets-fgw@uva.nl). Het gehele proces wordt ondersteund en gefaciliteerd door ICTO en de toetsdeskundigen.