Ondersteuning UB bij informatievaardigheden onderwijs

De Bibliotheek ondersteunt het onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam in de eerste plaats met het onderhouden van een collectie wetenschappelijke literatuur.
Om studenten te helpen vaardigheden te ontwikkelen die ze in staat stellen degelijk literatuur- en bronnenonderzoek te doen, bieden informatiespecialisten (ook  wel vakreferenten) docenten ondersteuning bij het onderwijs op het gebied van Informatievaardigheden. Bij de meeste opleidingen maakt een introductiecollege verzorgd door de bibliotheek deel uit van het bachelorprogramma.
De informatiespecialist is echter ook de gesprekspartner als het gaat om de ontwikkeling van informatievaardigheden in te bedden in het gehele onderwijsprogramma. In de Bachelor worden immers andere eisen gesteld dan bij de masterscriptie. Verschillende aspecten van informatievaardigheid komen op verschillende momenten in curriculum aan bod. De bijdrage van de Bibliotheek kan variëren van een college of demonstratie verzorgen, specifiek instructiemateriaal aanleveren, de weg wijzen naar ondersteuningsmateriaal van de Bibliotheek, of net datgene waar de docenten behoefte aan hebben. Kortom, we kijken graag hoe we kunnen bijdragen aan informatievaardigheid in jullie onderwijs.