Informatie: Professionele ontwikkeling Wetenschappelijk Personeel

De FGw hecht grote waarde aan de ontwikkeling van haar medewerkers. Voor het WP heeft de faculteit voor het komende jaar het volgende programma samengesteld: Facultair introductieprogramma; Inwerkprogramma nieuwe docenten; BKO; Community of Practice voor docenten; Community of Practice voor doorstroom vrouwen; Workshop Time Management; Mindfulness trainingen; Brede inzetbaarheid; Intervisie senior onderzoekers; Professionele ontwikkeling UD’s; docenTENkamer; Academic English; Thema workshops. Voor een aantal programma’s worden medewerkers door hun leidinggevende voor deelname voorgedragen, voor andere programma’s kunnen medewerkers zichzelf aanmelden.

https://medewerker.uva.nl/fgw/az/item/professionele-ontwikkeling-wp-fgw.html