Raadpleging UB: Nieuwe locatie UB Binnenstadscampus

Nieuwe locatie UB Binnenstadscampus

De nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) komt naar de Binnenstadscampus. Het zal voorzien in de collecties van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), studieplekken en voorzieningen voor onderwijs, onderzoek en ontmoeting. Er zijn twee scenario’s: de UB gesitueerd op het Binnengasthuisterrein en de UB gesitueerd in de Oudemanhuispoort. Om tot een juiste locatiekeuze voor de UB te komen, wil het CvB UvA-medewerkers en -studenten raadplegen.

Studenten met boeken in bibliotheek

Aanleiding raadpleging

In 2014 is een ontwerp voor de UB op het Binnengasthuisterrein afgerond. Het jaar daarna is er ook een alternatief scenario ontwikkeld. Om tot een juiste locatiekeuze voor de UB te komen, wil het CvB UvA-medewerkers en -studenten raadplegen. Dit sluit aan op punt vijf van het Tienpuntenplan: ‘Besluit over de bouw van een nieuwe UB voorleggen aan de gehele academische gemeenschap en volledige transparantie bieden omtrent huisvesting.

Crea Vendelstraat

Locatie scenario A: het Binnengasthuisterrein (de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis)

De twee scenario’s

  • Scenario A: De UB gesitueerd op het Binnengasthuisterrein (in de Tweede Chirurgische Kliniek en het Zusterhuis), een ontwerp van de architectenbureaus MVSA en Van Stigt.

x

Locatie scenario B: Oudemanhuispoort

  • Scenario B: De UB gesitueerd in de Oudemanhuispoort in combinatie met onderwijs en het logistiek knooppunt, een ontwerp van architectenbureau Grosfeld van der Velde.

De definitieve locatie voor de UB vormt uitgangspunt voor de verdere invulling van de campus.

Tentoonstelling en presentaties

CvB-voorzitter Geert ten Dam opent de raadplegingsperiode op 16 maart met een startbijeenkomst in VOX-POP (Binnengasthuisstraat 9). De raadpleging van de academische gemeenschap duurt tot en met 13 april. Tijdens deze periode kun je in VOX-POP de tentoonstelling over de nieuwe UB bezoeken, waar de beide ontwerpen en het proces worden toegelicht. Je treft hier onder andere plattegronden en artist impressions, video’s en presentatieboeken van de ontwerpen. De architecten geven hier ook op 21 maart (scenario A) en 23 maart (scenario B) om 16.30 toelichting en zullen vragen beantwoorden.

Online platform en focusgroepen

Tijdens de raadplegingsperiode is er een online platform actief, waar je je mening kunt delen. Om deel te nemen ontvang je in de eerste helft van maart een uitnodiging per email. Een onderzoeksbureau verwerkt de input op dit platform tot een kwalitatieve data-analyse. Deze input wordt integraal betrokken bij bestuurlijke besluitvorming. Je kunt je via dit platform ook aanmelden voor de thematische focusgroepen, in week 14 en 15, waar in kleine groepjes de verdieping wordt gezocht.

Wie zijn er betrokken bij de raadpleging?

  • Academische gemeenschap: medewerkers en studenten van de UvA
  • Toetsgroep en stuurgroep Binnenstadscampus: vertegenwoordiging van de medewerkers FGw, UB, staven en diensten plus het CvB (in stuurgroep)
  • Onafhankelijk stedenbouwkundig adviseur Koen van Velsen
  • Medezeggenschap: Centrale Ondernemingsraad, Ondernemingsraad Faculteit der Geesteswetenschappen, Facultaire Studentenraad Faculteit der Geesteswetenschappen, Centrale Studentenraad, Gemeenschappelijke Ondernemingsraad, klankbordgroep

Informatie om je mening te vormen

Op het platform wordt er naar je mening gevraagd met betrekking tot verschillende vragen en stellingen op een forum. Je kunt de vragen het beste beantwoorden wanneer je kennis neemt van ten minste één van deze informatiebronnen:

Gepubliceerd door  HuisvestingsOntwikkeling

27 maart 2017