Kennisdeling in de Praktijk: De waarde van informeel leren

Doerte Fischer. Kennis in een organisatie wordt pas waardevol als de kennis gedeeld wordt. Het heeft weinig nut om als organisatie te roepen dat kennis gedeeld moet worden. De vraag is hoe je kennisdeling kunt faciliteren. Wat is nodig om medewerkers te stimuleren om te gaan nadenken over hun eigen behoefte aan uitwisseling? De faculteit …
Lees verder

Lees na: Lezing Klaas Visser over Studiesucces, powerpoint en het rapport

Titel van de lezing: “Dilemma’s bij het bevorderen van studiesucces”, 28 maart 2017. Kunnen we nog praten over studiesucces na de Maagdenhuis-bezettingen? Is het streven naar meer studenten die nominaal studeren een verwerpelijke vorm van “rendementsdenken” en aanleiding tot alleen maar verdere verhoging van de werkdruk? Of heeft het studenten en docenten ook wat te …
Lees verder

Workshop: Oefenen met interculturele gesprekstechnieken

Onderwerp: Workshop Interculturele communicatie | donderdag 6 april | 12.30-14.30 (met lunch) | BG3 In het kader van het trainingsprogramma voor tutoren organiseren we een workshop Interculturele communicatie: succesvol omgaan met de culturele diversiteit in een internationale werk- en studieomgeving. De Faculteit der Geesteswetenschappen trekt de laatste jaren, mede door de komst van een aantal Engelstalige bachelorprogramma’s, …
Lees verder

Informatie: Professionele ontwikkeling Wetenschappelijk Personeel

De FGw hecht grote waarde aan de ontwikkeling van haar medewerkers. Voor het WP heeft de faculteit voor het komende jaar het volgende programma samengesteld: Facultair introductieprogramma; Inwerkprogramma nieuwe docenten; BKO; Community of Practice voor docenten; Community of Practice voor doorstroom vrouwen; Workshop Time Management; Mindfulness trainingen; Brede inzetbaarheid; Intervisie senior onderzoekers; Professionele ontwikkeling UD’s; docenTENkamer; …
Lees verder