Hulp bij toetsproblemen

Hulp bij toetsproblemen   Wil je advies over de toetsen die je maakt? Of horen hoe collega’s problemen met toetsen oplossen? Dan kun je deelnemen aan een intervisiebijeenkomst over toetsing. In kleine groepen helpen collega’s in de FGw elkaar beter te worden in toetsen of problemen op te lossen bij een specifieke toets. De groepjes …
Lees verder

Efficiënter en beter feedback geven aan studenten

DocenTENkamerlezing: Efficiënter en beter feedback geven aan studenten Wilma Maljaars is onder meer als docent Wetenschappelijk Schrijven verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Met haar collega Francisca Jungslager schreef zij het boek Kritisch denken & schrijven. Van onderzoeksvraag naar wetenschappelijke tekst. (Coutinho, 2016) dat bij het vak Wetenschappelijk Schrijven als uitgangspunt dient. In dat boek …
Lees verder

Docentenkamerlezing. Amos van Gelderen: Van Toetsen en Blazen; de kunst van het maken van zinvolle toetsen.

DocenTENkamer en de toetsdeskundigen (FGW) organiseren de volgende lezing. Iedereen van harte welkom!   Plaats en tijd:      Dinsdag 12 december: 16:00 uur, Universiteitstheater, 3.01 (Nieuwe Doelenstraat 16)   Titel:                      Van Toetsen en Blazen; de kunst van het maken van zinvolle toetsen.   Spreker:                Amos van Gelderen.                               Amos van Gelderen (1953) is senior-onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut …
Lees verder

Innovatief digitaal toetsen: de digitale duotoets

Als onderdeel van een project over innovatief digitaal toetsen hebben docenten Irene Zwiep en Piet Gerbrandy een nieuwe toetsvorm ontwikkeld, namelijk een digitale duotoets, voor het vak De Wereld van de Mens: Inleiding in de Geesteswetenschappen. Het gaat om een propedeusevak voor de vernieuwde talenstudies: Italië Studies, Scandinavië Studies en Midden-Oosten Studies. Zij werden hierin …
Lees verder

Info: Bijeenkomst over toetsing door facultair toetsdeskundigen

Bijeenkomst over toetsing door facultair toetsdeskundigen   In de aanloop naar de tentamens van eind maart, is er 2 maart een werkbijeenkomst Toetsing. Samen met de toetsdeskundigen van de FGw kunnen docenten werken aan de verbetering van hun toets of tentamen. De vragen van docenten staan centraal. We bekijken elkaars toetsen en vragen ons bijvoorbeeld af:  …
Lees verder

Good practice: Posterpresentatie ‘Toetsen bij groepswerk’. Peter Eversmann

Om groepswerk mede op individuele basis te beoordelen zijn er naast het  monitoren van het groepsproces verschillende methoden waarbij peer- en/of self-assessment wordt ingezet. Studenten beoordelen daarbij zichzelf en/of de andere groepsleden wat betreft hun bijdrage aan (aspecten van) het groeps- proces; hun invulling van bepaalde taken die de groep moest uitvoeren; hun bijdrage aan …
Lees verder

Weblink: Alle aspecten van toetsen op een site

De keuze voor de juiste toetsvorm wordt bepaald door de leerdoelen (beoogde leerresultaten) van de onderwijseenheid. Ook zijn de leerdoelen bepalend bij het kiezen van leer- en onderwijsactiviteiten. In leerdoelen komt in de eerste plaats het niveau van denken en handelen naar voren. Daarnaast speelt de context een belangrijke rol. De aard van de leerdoelen …
Lees verder

Informatie: Toetsdeskundigen – Faculteit der Geesteswetenschappen – Universiteit van Amsterdam

Toetsdeskundigen In 2014 heeft de Faculteit der Geesteswetenschappen drie toetsdeskundigen aangesteld om de kwaliteit van het toetsen binnen de faculteit te verbeteren en te waarborgen. De toetsdeskundigen verspreiden de expertise over toetsen langs verschillende wegen. Vraagbaak: docenten kunnen vragen stellen over toetsen. Scholing: de toetsdeskundigen scholen zichzelf verder en organiseren bijeenkomsten, zoals nascholingsmiddagen. Website: een overzicht …
Lees verder

Informatie: Innovatieve toetsing – ICT en Video in het onderwijs – Universiteit van Amsterdam

ICT en Video in het onderwijs Innovatieve toetsing  (Grassrootsprogramma FGw) Trefwoorden: digitaal toetsen Docenten FGw gebruiken digitaal toetsen momenteel vooral voor formatieve doeleinden. Een klein aantal docenten gebruikt echter ook de digitale vorm voor summatieve doeleinden. Kenmerkend voor het huidige gebruik van digitale toetsen is dat deze alleen worden gebruikt voor de afname zelf (en …
Lees verder

Opinie: Een 9 is geen 9 meer | advalvas

De kwaliteit van masterscripties van topstudenten bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit is in vijftien jaar tijd sterk gedaald. Dat blijkt uit eigen onderzoek van Advalvas. 27 doctoraal- en masterscripties uit de periode 1998-2014 (in die periode is de bama-structuur ingevoerd en de studiedruk opgevoerd) die alle indertijd een 9 of hoger scoorden, …
Lees verder

Informatie: Toetscyclus – Toetsing – Universiteit van Amsterdam

De toetscyclus is een hulpmiddel bij het ontwerpen van toetsen. De cyclus bestaat uit zeven fasen die ieder een eigen plaats in het proces van toetsing hebben. Hieronder staat per fase beschreven wat er op dat moment in het toetsproces gebeurt. Afbeelding van de toetscyclus Ontwerpen De eerste stap in het toetsingsproces is die van …
Lees verder