Hoe motiveer jij als docent? Doe (de test) maar!

Als voorbereiding voor de Derde Onderwijsconferentie FGw over motivatie: Hoe motiveer jij als docent? Doe (de test) maar! Les geven, onderzoeksprojecten uitschrijven, artikelen reviseren, studenten begeleiden, administratie opvolgen … niet voor alle taken zijn we even gemotiveerd. Jouw motivatie om je dagelijks in te spannen op de universiteit hangt niet enkel samen met jouw jobtevredenheid …
Lees verder

Hulp bij toetsproblemen

Hulp bij toetsproblemen   Wil je advies over de toetsen die je maakt? Of horen hoe collega’s problemen met toetsen oplossen? Dan kun je deelnemen aan een intervisiebijeenkomst over toetsing. In kleine groepen helpen collega’s in de FGw elkaar beter te worden in toetsen of problemen op te lossen bij een specifieke toets. De groepjes …
Lees verder

Claske Vos en Jamal Shahin winnen prijs met hun presentatie over de jigsaw-method

De prijs voor beste workshop over vernieuwende onderwijsmethoden werd begin juni gewonnen door Claske Vos en Jamal Shahin met hun jigsaw methode: ‘Puzzling with Perspectives on European Integration’. Voor een verdere beschrijving: http://activelearningps.com/2018/10/22/interviewing-the-eu-in-brussels Dit was op de derde Conference on Teaching and Learning Politics, International Relations and European Studies – EuroTLC. 31 May- 1 June https://www.eurotlc.eu/prague-2018/ …
Lees verder

Onderwijsdag 2018 UvA

De Universiteit van Amsterdam organiseert op donderdag 31 mei 2018 de jaarlijkse Onderwijsdag voor iedereen binnen de UvA die betrokken is bij het onderwijs, zoals docenten, onderwijsprofessionals en studenten. De UvA Onderwijsdag is de plek om inspirerende ideeën, projecten en praktijkvoorbeelden uit het onderwijs te delen, te bediscussiëren én vooruit te blikken op de (nabije) …
Lees verder

Efficiënter en beter feedback geven aan studenten

DocenTENkamerlezing: Efficiënter en beter feedback geven aan studenten Wilma Maljaars is onder meer als docent Wetenschappelijk Schrijven verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Met haar collega Francisca Jungslager schreef zij het boek Kritisch denken & schrijven. Van onderzoeksvraag naar wetenschappelijke tekst. (Coutinho, 2016) dat bij het vak Wetenschappelijk Schrijven als uitgangspunt dient. In dat boek …
Lees verder

Discussiëren met grote groepen

Aanleiding Veel vakken trekken grote groepen studenten (>80 studenten). In gevallen waarin die vakken uitsluitend bestaan uit hoorcolleges, wijzen evaluaties vaak uit dat er dan meer discussie gewenst is over de stof. De mate waarin studenten de stof internaliseren is vaak beperkt, afgaande op tentamenresultaten. Om hier op in te spelen is door Robbert Woltering …
Lees verder

DocenTENkamerlezing Suzanne Adema over haar ervaringen met Canvas

LET OP: Gewijzigde aanvangstijd: 16:00 uur In september 2018 zal de UvA overstappen van Blackboard naar een nieuwe Digitale Leeromgeving (DLO): Canvas. Canvas heeft een heldere, intuïtieve interface, en het kan eenvoudig worden ingezet voor zelfstudie en blended learning. Het komende halfjaar zullen er cursussen en online trainingen zijn waarmee docenten kunnen oefenen met het …
Lees verder

Docentenkamerlezing. Amos van Gelderen: Van Toetsen en Blazen; de kunst van het maken van zinvolle toetsen.

DocenTENkamer en de toetsdeskundigen (FGW) organiseren de volgende lezing. Iedereen van harte welkom!   Plaats en tijd:      Dinsdag 12 december: 16:00 uur, Universiteitstheater, 3.01 (Nieuwe Doelenstraat 16)   Titel:                      Van Toetsen en Blazen; de kunst van het maken van zinvolle toetsen.   Spreker:                Amos van Gelderen.                               Amos van Gelderen (1953) is senior-onderzoeker bij het Kohnstamm Instituut …
Lees verder

Programma 2e Onderwijsconferentie FGw bekend

14:00-14:05 Introductie door Maartje Stols-Witlox 14:05-14:15 Welkom door Karen Maex 14:15-14:30 TED-talk Yvonne Saal 14:30-14:45 TED-talk Claudia Fluggen 14:45-15:00 TED-talk Peter Vonk 15:00-15:15 Vragen/discussie nav TED talks 15:17-15:45 Theepauze 15:45:15:55 Presentatie door FSR 16:00-17:00 Paneldiscussie inclusief vragen vd zaal: Lucy Wenting (discussieleiding) 17:00-17:15 Afsluiting door Caroline Kroon 17:15-17:20 DocenTENkamer presentatie 17:20-18:00 Borrel Ga naar: http://docentenkamer.humanities.uva.nl/activiteit/2e-onderwijsconf…nof-hulpverlener/ ‎

Kennisdeling in de Praktijk: De waarde van informeel leren

Doerte Fischer. Kennis in een organisatie wordt pas waardevol als de kennis gedeeld wordt. Het heeft weinig nut om als organisatie te roepen dat kennis gedeeld moet worden. De vraag is hoe je kennisdeling kunt faciliteren. Wat is nodig om medewerkers te stimuleren om te gaan nadenken over hun eigen behoefte aan uitwisseling? De faculteit …
Lees verder

Onderwijsprijs 2017 MA-vak

‘Looking at 17th Century Dutch Paintings’ Dr. Elmer Kolfin en student Xuan Li presenteerden het mastervak ‘Looking at 17th Century Dutch Paintings’ van de opleiding Kunst- en Cultuurwetenschappen. Studenten moeten in dit vak antwoord leren geven op cruciale kwaliteitsvragen. ‘Wat maakt een schilderij goed?’ ‘Waarom is dit schilderij beter dan een ander?’ Xuan Li vertelde vol …
Lees verder

Onderwijsprijs BA-vak 2017

‘The Trade of Economics’ Drs. Paul Teule en derdejaars student Lotteke Blok presenteerden het vak van de opleiding Europese studies, dat bestaat uit vier intensieve weken met iedere week een pittige opdracht. Tijdens de opdrachten leren studenten te reflecteren op fenomenen uit de economie. Het vak laat zien dat economie een geesteswetenschap is, die om geesteswetenschappers vraagt. Uitgebreid verslag

Event: Flipped Classroom

Bij Sociale Geografie en Planologie is er afgelopen studiejaar ervaring opgedaan met het gebruik van een “Flipped Classroom” methode, en wel met online videos. Meerdere docenten binnen de UvA maken hier gebruik van, en sommigen hebben erover gehoord en overwegen het. Om ervaringen uit te delen en te leren van elkaar hebben wij een bijeenkomst …
Lees verder

Gastcolumn Sune Gregersen: Voor de eerste keer college geven

Voor de eerste keer college geven Door Sune Gregersen, promovendus Engelse taalkunde (en sinds 2017 docent Oudengels)   Wanneer je voor het eerst college moet geven, is het verstandig om niet te veel hooi op je vork te nemen. Ik hoor vaak dat collega’s zijn begonnen met vier verschillende vakken tegelijk, maar gelukkig begon ik …
Lees verder

Onderwijsdag

Onderwijsdag Inspiring Generations De Universiteit van Amsterdam organiseert woensdag, 31 mei 2017 voor het eerst een Onderwijsdag voor iedereen binnen de UvA die betrokken is bij het onderwijs, zoals docenten, onderwijsprofessionals en studenten. Aanleiding tot deze dag is de actualisering van de onderwijsvisie van de UvA en de wens om kennisdeling te stimuleren. Foto: Teska …
Lees verder

Raadpleging UB: Nieuwe locatie UB Binnenstadscampus

Nieuwe locatie UB Binnenstadscampus De nieuwe Universiteitsbibliotheek (UB) komt naar de Binnenstadscampus. Het zal voorzien in de collecties van de Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw), studieplekken en voorzieningen voor onderwijs, onderzoek en ontmoeting. Er zijn twee scenario’s: de UB gesitueerd op het Binnengasthuisterrein en de UB gesitueerd in de Oudemanhuispoort. Om tot een juiste locatiekeuze voor …
Lees verder

Het Metropolitan Museum in New York heeft zijn gehele collectie online ter beschikking gesteld onder Creative Commons License

Het Metropolitan Museum in New York heeft zijn gehele collectie online ter beschikking gesteld onder Creative Commons License 23 maart 2017 Het Metropolitan Museum in New York heeft zijn gehele colectie online ter beschikking gesteld onder Creative Commons License, wat zoveel wil zeggen als, gratis te gebruiken zolang je er maar geen geld aan verdient …
Lees verder

Beeldmateriaal publieke omroep online toegankelijk

Beeldmateriaal publieke omroep online toegankelijk 23 maart 2017 De database Academia van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is sinds januari 2017 gratis toegankelijk voor het hoger onderwijs. Het bestand bevat tienduizenden uren aan streaming content zoals journaals, documentaires en reportages van de Nederlandse publieke omroep Academia wordt aangevuld met recent materiaal en, bij …
Lees verder

Lees na: Lezing Klaas Visser over Studiesucces, powerpoint en het rapport

Titel van de lezing: “Dilemma’s bij het bevorderen van studiesucces”, 28 maart 2017. Kunnen we nog praten over studiesucces na de Maagdenhuis-bezettingen? Is het streven naar meer studenten die nominaal studeren een verwerpelijke vorm van “rendementsdenken” en aanleiding tot alleen maar verdere verhoging van de werkdruk? Of heeft het studenten en docenten ook wat te …
Lees verder

Workshop: Oefenen met interculturele gesprekstechnieken

Onderwerp: Workshop Interculturele communicatie | donderdag 6 april | 12.30-14.30 (met lunch) | BG3 In het kader van het trainingsprogramma voor tutoren organiseren we een workshop Interculturele communicatie: succesvol omgaan met de culturele diversiteit in een internationale werk- en studieomgeving. De Faculteit der Geesteswetenschappen trekt de laatste jaren, mede door de komst van een aantal Engelstalige bachelorprogramma’s, …
Lees verder

Checklist of de onderzoeksvraag van studenten bruikbaar is. (English)

De checklist literatuur onderzoek is opgesteld als hand-out bij een scriptiehandleiding bij Europese Studies als hulpmiddel voor het schrijven van kwalitatief goede scriptievoorstellen. Het kan studenten helpen zicht te krijgen op verschillende informatiebehoeften die kunnen ontstaan bij het doen van onderzoek. De checklist doet suggesties voor verschillende typen literatuuronderzoek en geeft tips voor het uitvoeren …
Lees verder

Ondersteuning UB bij informatievaardigheden onderwijs

De Bibliotheek ondersteunt het onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam in de eerste plaats met het onderhouden van een collectie wetenschappelijke literatuur. Om studenten te helpen vaardigheden te ontwikkelen die ze in staat stellen degelijk literatuur- en bronnenonderzoek te doen, bieden informatiespecialisten (ook  wel vakreferenten) docenten ondersteuning bij het onderwijs op het gebied van Informatievaardigheden. …
Lees verder

Grassrootprogramma Student Generated Content

ICTO zoekt docenten! Voor het grassrootprogramma Student Generated Content Leren door te maken. Met het onderwijsconcept Student Generated Content worden studenten uitgedaagd tot dieper leren door samen met hun mede-studenten (onderwijs-)materiaal te produceren. Waarom Student Generated Content? Het maken van materiaal stimuleert het dieper leren van studenten, levert meer diversiteit in werk- en toetsvormen en genereert binding …
Lees verder

Innovatief digitaal toetsen: de digitale duotoets

Als onderdeel van een project over innovatief digitaal toetsen hebben docenten Irene Zwiep en Piet Gerbrandy een nieuwe toetsvorm ontwikkeld, namelijk een digitale duotoets, voor het vak De Wereld van de Mens: Inleiding in de Geesteswetenschappen. Het gaat om een propedeusevak voor de vernieuwde talenstudies: Italië Studies, Scandinavië Studies en Midden-Oosten Studies. Zij werden hierin …
Lees verder

Info: Bijeenkomst over toetsing door facultair toetsdeskundigen

Bijeenkomst over toetsing door facultair toetsdeskundigen   In de aanloop naar de tentamens van eind maart, is er 2 maart een werkbijeenkomst Toetsing. Samen met de toetsdeskundigen van de FGw kunnen docenten werken aan de verbetering van hun toets of tentamen. De vragen van docenten staan centraal. We bekijken elkaars toetsen en vragen ons bijvoorbeeld af:  …
Lees verder

Canvas wordt de nieuwe digitale leeromgeving voor UvA en VU

Canvas is de winnaar van de aanbesteding voor een nieuwe digitale leeromgeving (DLO) voor de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit. Vooral op de criteria gebruiksvriendelijkheid, innovatie, en flexibele inrichting scoorde Canvas goed. De nieuwe DLO biedt veel mogelijkheden om het onderwijs (inter)actiever en aantrekkelijker te maken. In 2017 werkt ICTS samen met de faculteiten, en docenten en studenten aan de inrichting.

Good practice: Posterpresentatie ‘Toetsen bij groepswerk’. Peter Eversmann

Om groepswerk mede op individuele basis te beoordelen zijn er naast het  monitoren van het groepsproces verschillende methoden waarbij peer- en/of self-assessment wordt ingezet. Studenten beoordelen daarbij zichzelf en/of de andere groepsleden wat betreft hun bijdrage aan (aspecten van) het groeps- proces; hun invulling van bepaalde taken die de groep moest uitvoeren; hun bijdrage aan …
Lees verder

National Interdisciplinary Education Conference 2 februari 2017

National Interdisciplinary Education Conference. Meld je aan via de website The term ‘interdisciplinarity’ has become a buzzword in higher education in recent years. But what does interdisciplinarity mean? What is a good interdisciplinary programme design? How do you assess whether a student has integrated insights from more than one discipline? How do you challenge students …
Lees verder

Good practice: Posterpresentatie The FUTURE PREP minor, an interdisciplinary program. Jacintha Scheerder

1e Onderwijsconferentie FGw. 29-11-2016. Presentatie van een interdisciplinaire minor. The FUTURE PREP minor is an interdisciplinary program in which a selected group of students work on a complex and wicked challenge commissioned by a societal partner (business, governmental or NGO). Jacintha Scheerder [gview file=”http://docentenkamer.humanities.uva.nl/wp-content/uploads/2016/12/Poster-A0_Future-NOW_20162017.pdf”]

Good practice: Posterpresentatie Informatievaardigheden in beweging. Agnes van Diepen.

Informatievaardigheid is die combinatie van competenties die iemand nodig heeft om te onderkennen wanneer hij informatie nodig heeft, en waarmee hij in staat is de benodigde informatie op te sporen, te evalueren en effectief en zorgvuldig te gebruiken. De Bibliotheek als partner bij het vormgeven van informatievaardighedenonderwijs in het curriculum [gview file=”http://docentenkamer.humanities.uva.nl/wp-content/uploads/2016/12/Poster-Informatievaardigheden-in-beweging.pdf”][gview file=”http://docentenkamer.humanities.uva.nl/wp-content/uploads/2016/12/Diepen-Agnes-van-slide-onderwijs-conferentie-fgw-29-11-16.ppt”]

Good practice: posterpresentatie Student generated content

1e Onderwijsconferentie FGw. 29-11-2016 Met het onderwijsconcept Student generated content worden studenten uitgedaagd tot dieper leren door samen met hun mede-studenten (onderwijs-)materiaal te produceren. [gview file=”http://docentenkamer.humanities.uva.nl/wp-content/uploads/2016/12/StudentGeneratedContent.pdf”]

Informatie: Kennisdeling in de toekomst van FGw

Hoe zal de kennisdeling in de toekomst van de Faculteit der Geesteswetenschappen er uit gaan zien? In een brainstormsessie zijn onderwijsdeskundigen uit alle afdelingen van de faculteit hierover gaan filosoferen.

Weblink: Alle aspecten van toetsen op een site

De keuze voor de juiste toetsvorm wordt bepaald door de leerdoelen (beoogde leerresultaten) van de onderwijseenheid. Ook zijn de leerdoelen bepalend bij het kiezen van leer- en onderwijsactiviteiten. In leerdoelen komt in de eerste plaats het niveau van denken en handelen naar voren. Daarnaast speelt de context een belangrijke rol. De aard van de leerdoelen …
Lees verder

Opinie: Rechtenstudenten VU tegen afschaffen online hoorcolleges: ‘Dit is een stap terug’

“De faculteit Rechtsgeleerdheid wil hoorcolleges in de bacheloropleiding niet meer online aanbieden, omdat ze vindt dat studenten maar naar de colleges moeten komen. In het eerste jaar zijn ze al afgeschaft, en volgend jaar verdwijnen ze helemaal. De facultaire studentenraad is tegen.http://www.weblectures.nl/publicaties/rechtenstudenten-vu-tegen-afschaffen-online-hoorcolleges-dit-een-stap-terug

Opinie: Videocolleges hebben voordelen, maar zijn een verarming van de academische gemeenschap.

Videocolleges hebben voordelen, maar zijn een verarming van de academische gemeenschap. Bovendien doen zij geen recht aan het persoonlijke contact tussen docenten en studenten. Dat betoogt Martijn Dekker, docent Algemene Sociale Wetenschappen.Ik heb met veel interesse het opiniestuk van Charlotte Bouwman gelezen, waarin ze pleit voor het aanbieden van videocolleges. Volgens Bouwman is het online …
Lees verder

Recensie: Onderzoeksintensief onderwijs? De zoveelste onderwijsvernieuwing?

Onderzoeksintensief onderwijs? Is dit de zoveelste onderwijsvernieuwing? Verslag van een workshop.
3 mei 2016 Wie Mick Healey enthousiast hoort vertellen over onderzoeksintensief onderwijs vraagt zich maar één ding af: waarom zijn we hier niet veel eerder aan begonnen? We kennen het wel: in het derde jaar van de BA en in de MA betrekken docenten studenten bij hun onderzoek, en doen studenten onderzoeksprojecten. Maar een van de uitdagende stellingen van Healey is: “geef studenten in het eerste semester van de propedeuse dit soort onderwijs”.

Informatie: Professionele ontwikkeling Wetenschappelijk Personeel

De FGw hecht grote waarde aan de ontwikkeling van haar medewerkers. Voor het WP heeft de faculteit voor het komende jaar het volgende programma samengesteld: Facultair introductieprogramma; Inwerkprogramma nieuwe docenten; BKO; Community of Practice voor docenten; Community of Practice voor doorstroom vrouwen; Workshop Time Management; Mindfulness trainingen; Brede inzetbaarheid; Intervisie senior onderzoekers; Professionele ontwikkeling UD’s; docenTENkamer; …
Lees verder

Informatie: Toetsdeskundigen – Faculteit der Geesteswetenschappen – Universiteit van Amsterdam

Toetsdeskundigen In 2014 heeft de Faculteit der Geesteswetenschappen drie toetsdeskundigen aangesteld om de kwaliteit van het toetsen binnen de faculteit te verbeteren en te waarborgen. De toetsdeskundigen verspreiden de expertise over toetsen langs verschillende wegen. Vraagbaak: docenten kunnen vragen stellen over toetsen. Scholing: de toetsdeskundigen scholen zichzelf verder en organiseren bijeenkomsten, zoals nascholingsmiddagen. Website: een overzicht …
Lees verder

Informatie: Innovatieve toetsing – ICT en Video in het onderwijs – Universiteit van Amsterdam

ICT en Video in het onderwijs Innovatieve toetsing  (Grassrootsprogramma FGw) Trefwoorden: digitaal toetsen Docenten FGw gebruiken digitaal toetsen momenteel vooral voor formatieve doeleinden. Een klein aantal docenten gebruikt echter ook de digitale vorm voor summatieve doeleinden. Kenmerkend voor het huidige gebruik van digitale toetsen is dat deze alleen worden gebruikt voor de afname zelf (en …
Lees verder

Nieuws: Opening Venture Lab Humanities door rector magnificus Karen Maex – FGw – UvA

Op 2 november opent het Venture Lab Humanities zijn deuren in de voormalige ruimte van het Service & Informatiecentrum. Dit nieuwe initiatief biedt ondernemende medewerkers, studenten en alumni van de faculteit der Geesteswetenschappen een plek om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Bron: Opening Venture Lab Humanities door rector magnificus Karen Maex – Faculteit der …
Lees verder

Nieuwsbericht: Eerste onderwijsconferentie FGw

Home – Faculteit der Geesteswetenschappen – Universiteit van Amsterdam. De docenTENkamer, een team onderwijsspecialisten van onze faculteit, organiseert de eerste conferentie waarin de ervaring van docenten met het onderwijs centraal staat. Een conferentie die je op de hoogte brengt van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, waar je ideeën op kunt doen en je …
Lees verder

Opinie: Laptopgebruik door studenten

Is het niet achterhaald om laptops in de collegezaal te verbieden? Met Yra van Dijk, de hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde uit Leiden, die laptops uit collegezalen bande, studeerde ik begin jaren negentig van de vorige eeuw in Amsterdam.

Opinie: Een aantal standpunten over Engels als voertaal

[gview file=”http://www.docentenkamer.humanities.uva.nl/wp-content/uploads/2016/10/Engels_Oxford.pdf”][gview file=”http://www.docentenkamer.humanities.uva.nl/wp-content/uploads/2016/10/Engels_Oxford2.pdf”][gview file=”http://www.docentenkamer.humanities.uva.nl/wp-content/uploads/2016/10/AleidTruijens_Engels.pdf”]

Opinie: Een 9 is geen 9 meer | advalvas

De kwaliteit van masterscripties van topstudenten bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit is in vijftien jaar tijd sterk gedaald. Dat blijkt uit eigen onderzoek van Advalvas. 27 doctoraal- en masterscripties uit de periode 1998-2014 (in die periode is de bama-structuur ingevoerd en de studiedruk opgevoerd) die alle indertijd een 9 of hoger scoorden, …
Lees verder

Informatie: Toetscyclus – Toetsing – Universiteit van Amsterdam

De toetscyclus is een hulpmiddel bij het ontwerpen van toetsen. De cyclus bestaat uit zeven fasen die ieder een eigen plaats in het proces van toetsing hebben. Hieronder staat per fase beschreven wat er op dat moment in het toetsproces gebeurt. Afbeelding van de toetscyclus Ontwerpen De eerste stap in het toetsingsproces is die van …
Lees verder

Weblink: Competenties in Context

Competenties in Context Hoe je leert heeft met situaties te maken: leren is contextgevoelig. Goede docenten dagen hun studenten uit actief mee te denken, zich in de stof te verdiepen. Ze sturen – maar improviseren ook. Daarbij gaat het soms om details die zo vanzelfsprekend lijken dat ze over het hoofd worden gezien. In deze …
Lees verder

Weblink: de homepagina van Opleidingscommissies in Nederland

Nieuws > Algemeen Studentenbonden en Inspectie lanceren webplatform www.opleidingscommissies.nl is vanaf 13 september online. De inspectie van het onderwijs doet in 2016 onderzoek naar OC’s en is de aanjager van dit webplatform, en werkt daarbij samen met ISO en LSVb. Door verzamelde best practices en handzame documenten van OC’s toegankelijk te maken, stimuleert de inspectie …
Lees verder

Evenement: De Onderwijsdagen

  Sprekers plenaire sessies Stel tijdens Dé Onderwijsdagen je eigen programma samen: naast interactieve presentaties en (hands-on) workshops zijn er plenaire sessies, waaronder keynotes. Kom jij naar de sessies van Ruud Veltenaar, Nico Juist, Jan-Peter Bogers, Tony Crabbe, Fridse Mobach, Eric Razenberg, Iris Vis en Greg Shapiro? Lees meer over de sprekers. Source: De Onderwijsdagen …
Lees verder

Projecten: UvA Grassroots – ICT en Video in het onderwijs – Universiteit van Amsterdam

ICT en Video in het onderwijs UvA Grassroots Deadline Grassroots winter 2016: 23 september Grassroot Tender Expertisegroep Onderwijs 2016 Vanuit de herfstronde worden het komend studiejaar 12 individuele en 2 Grassroots-programma’s uitgevoerd. In de zojuist gestarte winterronde beginnen 9 individuele Grassroots plus 1 programma. Video wordt geladen.. Wat zijn Grassroots? Grassroots zijn kleinschalige, laagdrempelige ICT-projecten …
Lees verder

Projecten: Informatie over het BA-innovatieprogramma CoH FGw UvA 2016-2020

Informatie over het BA-innovatieprogramma CoH FGw UvA 2016-2020. Het BA-innovatieprogramma is een programma van het College of Humanities (CoH) van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. In dit programma worden projecten gericht op docentdeskundigheid, onderwijskwaliteit en curriculumvernieuwing uitgevoerd door het CoH in samenwerking met de Graduate School of Humanities (GSH), de afdeling Onderwijs, de afdeling Personeel en Organisatie en het Team ICT in het onderwijs. …
Lees verder

Nieuwsbericht: Nieuwe digitale leeromgeving van de UvA nadert met rasse schreden! – ICT in het Onderwijs – FGw

Na een zorgvuldig proces van bijna twee jaar, waarbij een brede vertegenwoordiging UvA-docenten, -studenten en andere medewerkers betrokken zijn geweest, weten we eind november 2016 wat onze nieuwe digitale leeromgeving zal zijn. Naar verwachting zal een deel van het onderwijs vanaf september 2017 werken met het nieuwe digitale leerplatform. Een mooi vooruitzicht! Voorbereiding De werkgroep …
Lees verder

Projecten:Pop-ups op het Binnengasthuisterrein

Pop-ups op het Binnengasthuisterrein Vox-Pop Op 1 maart 2015 start het project Vox-Pop van de Faculteit der Geestenwetenschappen. Onder de paraplu van Vox-Pop presenteren studenten en medewerkers van geesteswetenschappen wat hen bezighoudt en bezielt. Vox-Pop zet het flexibele gezicht van de Amsterdamse geesteswetenschappen letterlijk in de etalage. De pop-ups vinden steeds plaats in een van …
Lees verder