Efficiënter en beter feedback geven aan studenten

DocenTENkamerlezing: Efficiënter en beter feedback geven aan studenten

Wilma Maljaars is onder meer als docent Wetenschappelijk Schrijven verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Met haar collega Francisca Jungslager schreef zij het boek Kritisch denken & schrijven. Van onderzoeksvraag naar wetenschappelijke tekst. (Coutinho, 2016) dat bij het vak Wetenschappelijk Schrijven als uitgangspunt dient. In dat boek wordt aandacht besteed aan alle stappen van het schrijfproces, dat begint bij het opstellen van een deugdelijke centrale vraag en pas eindigt als de tekst herhaaldelijk is gereviseerd. Gedurende het hele schrijfproces heeft een student behoefte aan gerichte feedback: om meer grip op het schrijfproces te krijgen én om zijn tekst te kunnen verbeteren.

Voor docenten is het geven van feedback dan ook een cruciaal onderdeel van hun vak. Het is echter een vaardigheid die elke docent zich op zijn eigen manier eigen lijkt te maken, terwijl eenieder zich dezelfde soort vragen zal stellen. Waar geef ik precies feedback op? Wat kunnen studenten zelf of onderling uitzoeken en wat moet ik daaraan toevoegen? Wanneer en op welke manier is mijn feedback het meest effectief? Hoe werk ik het meest efficiënt; door feedback op papier of juist digitaal te verstrekken?

Binnen het vak Wetenschappelijk Schrijven, waar de ontwikkeling van de schrijfvaardigheid van de student centraal staat, is al veel ervaring opgedaan met het geven van feedback op wetenschappelijke teksten. Wilma Maljaars zal die ervaringen graag met jullie delen door toe te lichten op welke manieren en met welke doelstellingen dat gebeurt.

Waar: Bushuis F2.11B

Wanneer: dinsdag 22 mei van 17-18.30 uur. Het laatste half uur is er borrel met gelegenheid tot het stellen van vragen