Het Metropolitan Museum in New York heeft zijn gehele collectie online ter beschikking gesteld onder Creative Commons License

Het Metropolitan Museum in New York heeft zijn gehele collectie online ter beschikking gesteld onder Creative Commons License 23 maart 2017 Het Metropolitan Museum in New York heeft zijn gehele colectie online ter beschikking gesteld onder Creative Commons License, wat zoveel wil zeggen als, gratis te gebruiken zolang je er maar geen geld aan verdient …
Lees verder

Checklist of de onderzoeksvraag van studenten bruikbaar is. (English)

De checklist literatuur onderzoek is opgesteld als hand-out bij een scriptiehandleiding bij Europese Studies als hulpmiddel voor het schrijven van kwalitatief goede scriptievoorstellen. Het kan studenten helpen zicht te krijgen op verschillende informatiebehoeften die kunnen ontstaan bij het doen van onderzoek. De checklist doet suggesties voor verschillende typen literatuuronderzoek en geeft tips voor het uitvoeren …
Lees verder

Ondersteuning UB bij informatievaardigheden onderwijs

De Bibliotheek ondersteunt het onderwijs aan de Universiteit van Amsterdam in de eerste plaats met het onderhouden van een collectie wetenschappelijke literatuur. Om studenten te helpen vaardigheden te ontwikkelen die ze in staat stellen degelijk literatuur- en bronnenonderzoek te doen, bieden informatiespecialisten (ook  wel vakreferenten) docenten ondersteuning bij het onderwijs op het gebied van Informatievaardigheden. …
Lees verder