Good practice: Posterpresentatie The Jigsaw method as a tool for discussions groups. Claske Vos en Jamal Shahin

1e Onderwijsconferentie FGw. 29-11-2016

De Jigsaw methode als methode voor discussie groepen. Een nieuwe vorm van activerend onderwijs.

Downloaden (PDF, 182KB)