National Interdisciplinary Education Conference 2 februari 2017

National Interdisciplinary Education Conference. Meld je aan via de website The term ‘interdisciplinarity’ has become a buzzword in higher education in recent years. But what does interdisciplinarity mean? What is a good interdisciplinary programme design? How do you assess whether a student has integrated insights from more than one discipline? How do you challenge students …
Lees verder

Informatie: Kennisdeling in de toekomst van FGw

Hoe zal de kennisdeling in de toekomst van de Faculteit der Geesteswetenschappen er uit gaan zien? In een brainstormsessie zijn onderwijsdeskundigen uit alle afdelingen van de faculteit hierover gaan filosoferen.

Weblink: Alle aspecten van toetsen op een site

De keuze voor de juiste toetsvorm wordt bepaald door de leerdoelen (beoogde leerresultaten) van de onderwijseenheid. Ook zijn de leerdoelen bepalend bij het kiezen van leer- en onderwijsactiviteiten. In leerdoelen komt in de eerste plaats het niveau van denken en handelen naar voren. Daarnaast speelt de context een belangrijke rol. De aard van de leerdoelen …
Lees verder

Opinie: Videocolleges hebben voordelen, maar zijn een verarming van de academische gemeenschap.

Videocolleges hebben voordelen, maar zijn een verarming van de academische gemeenschap. Bovendien doen zij geen recht aan het persoonlijke contact tussen docenten en studenten. Dat betoogt Martijn Dekker, docent Algemene Sociale Wetenschappen.Ik heb met veel interesse het opiniestuk van Charlotte Bouwman gelezen, waarin ze pleit voor het aanbieden van videocolleges. Volgens Bouwman is het online …
Lees verder

Recensie: Onderzoeksintensief onderwijs? De zoveelste onderwijsvernieuwing?

Onderzoeksintensief onderwijs? Is dit de zoveelste onderwijsvernieuwing? Verslag van een workshop.
3 mei 2016 Wie Mick Healey enthousiast hoort vertellen over onderzoeksintensief onderwijs vraagt zich maar één ding af: waarom zijn we hier niet veel eerder aan begonnen? We kennen het wel: in het derde jaar van de BA en in de MA betrekken docenten studenten bij hun onderzoek, en doen studenten onderzoeksprojecten. Maar een van de uitdagende stellingen van Healey is: “geef studenten in het eerste semester van de propedeuse dit soort onderwijs”.

Informatie: Toetsdeskundigen – Faculteit der Geesteswetenschappen – Universiteit van Amsterdam

Toetsdeskundigen In 2014 heeft de Faculteit der Geesteswetenschappen drie toetsdeskundigen aangesteld om de kwaliteit van het toetsen binnen de faculteit te verbeteren en te waarborgen. De toetsdeskundigen verspreiden de expertise over toetsen langs verschillende wegen. Vraagbaak: docenten kunnen vragen stellen over toetsen. Scholing: de toetsdeskundigen scholen zichzelf verder en organiseren bijeenkomsten, zoals nascholingsmiddagen. Website: een overzicht …
Lees verder

Informatie: Innovatieve toetsing – ICT en Video in het onderwijs – Universiteit van Amsterdam

ICT en Video in het onderwijs Innovatieve toetsing  (Grassrootsprogramma FGw) Trefwoorden: digitaal toetsen Docenten FGw gebruiken digitaal toetsen momenteel vooral voor formatieve doeleinden. Een klein aantal docenten gebruikt echter ook de digitale vorm voor summatieve doeleinden. Kenmerkend voor het huidige gebruik van digitale toetsen is dat deze alleen worden gebruikt voor de afname zelf (en …
Lees verder

Nieuwsbericht: Eerste onderwijsconferentie FGw

Home – Faculteit der Geesteswetenschappen – Universiteit van Amsterdam. De docenTENkamer, een team onderwijsspecialisten van onze faculteit, organiseert de eerste conferentie waarin de ervaring van docenten met het onderwijs centraal staat. Een conferentie die je op de hoogte brengt van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, waar je ideeën op kunt doen en je …
Lees verder

Opinie: Een 9 is geen 9 meer | advalvas

De kwaliteit van masterscripties van topstudenten bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit is in vijftien jaar tijd sterk gedaald. Dat blijkt uit eigen onderzoek van Advalvas. 27 doctoraal- en masterscripties uit de periode 1998-2014 (in die periode is de bama-structuur ingevoerd en de studiedruk opgevoerd) die alle indertijd een 9 of hoger scoorden, …
Lees verder

Informatie: Toetscyclus – Toetsing – Universiteit van Amsterdam

De toetscyclus is een hulpmiddel bij het ontwerpen van toetsen. De cyclus bestaat uit zeven fasen die ieder een eigen plaats in het proces van toetsing hebben. Hieronder staat per fase beschreven wat er op dat moment in het toetsproces gebeurt. Afbeelding van de toetscyclus Ontwerpen De eerste stap in het toetsingsproces is die van …
Lees verder

Weblink: Competenties in Context

Competenties in Context Hoe je leert heeft met situaties te maken: leren is contextgevoelig. Goede docenten dagen hun studenten uit actief mee te denken, zich in de stof te verdiepen. Ze sturen – maar improviseren ook. Daarbij gaat het soms om details die zo vanzelfsprekend lijken dat ze over het hoofd worden gezien. In deze …
Lees verder

Weblink: de homepagina van Opleidingscommissies in Nederland

Nieuws > Algemeen Studentenbonden en Inspectie lanceren webplatform www.opleidingscommissies.nl is vanaf 13 september online. De inspectie van het onderwijs doet in 2016 onderzoek naar OC’s en is de aanjager van dit webplatform, en werkt daarbij samen met ISO en LSVb. Door verzamelde best practices en handzame documenten van OC’s toegankelijk te maken, stimuleert de inspectie …
Lees verder

Evenement: De Onderwijsdagen

  Sprekers plenaire sessies Stel tijdens Dé Onderwijsdagen je eigen programma samen: naast interactieve presentaties en (hands-on) workshops zijn er plenaire sessies, waaronder keynotes. Kom jij naar de sessies van Ruud Veltenaar, Nico Juist, Jan-Peter Bogers, Tony Crabbe, Fridse Mobach, Eric Razenberg, Iris Vis en Greg Shapiro? Lees meer over de sprekers. Source: De Onderwijsdagen …
Lees verder

Projecten: UvA Grassroots – ICT en Video in het onderwijs – Universiteit van Amsterdam

ICT en Video in het onderwijs UvA Grassroots Deadline Grassroots winter 2016: 23 september Grassroot Tender Expertisegroep Onderwijs 2016 Vanuit de herfstronde worden het komend studiejaar 12 individuele en 2 Grassroots-programma’s uitgevoerd. In de zojuist gestarte winterronde beginnen 9 individuele Grassroots plus 1 programma. Video wordt geladen.. Wat zijn Grassroots? Grassroots zijn kleinschalige, laagdrempelige ICT-projecten …
Lees verder

Projecten: Informatie over het BA-innovatieprogramma CoH FGw UvA 2016-2020

Informatie over het BA-innovatieprogramma CoH FGw UvA 2016-2020. Het BA-innovatieprogramma is een programma van het College of Humanities (CoH) van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. In dit programma worden projecten gericht op docentdeskundigheid, onderwijskwaliteit en curriculumvernieuwing uitgevoerd door het CoH in samenwerking met de Graduate School of Humanities (GSH), de afdeling Onderwijs, de afdeling Personeel en Organisatie en het Team ICT in het onderwijs. …
Lees verder

Nieuwsbericht: Nieuwe digitale leeromgeving van de UvA nadert met rasse schreden! – ICT in het Onderwijs – FGw

Na een zorgvuldig proces van bijna twee jaar, waarbij een brede vertegenwoordiging UvA-docenten, -studenten en andere medewerkers betrokken zijn geweest, weten we eind november 2016 wat onze nieuwe digitale leeromgeving zal zijn. Naar verwachting zal een deel van het onderwijs vanaf september 2017 werken met het nieuwe digitale leerplatform. Een mooi vooruitzicht! Voorbereiding De werkgroep …
Lees verder